2014 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi (AUKR) ekibi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel Astronomi Yaz Okulu her yıl Haziran/Temmuz aylarında gerçekleştirilmektedir. Yaz okulu, ikinci kademe (5., 6. ve 7. sınıf) öğrencilerine yönelik olarak düzenlenir. Yaz okulu kapsamında gökcisimlerine ve gökbilim olaylarına karşı duyulan ilgiden yola çıkarak, katılımcıların genel anlamda bilimsel merak, sorgulama ve yorum yetilerini geliştirmesi amaçlanır. Yaz okulunda gökbilim konuları ve teleskoplara dair en temel ve ilgi çekici bilgiler görsel materyaller, atölye çalışmaları ve ilgi çekici uygulamalarla verilirken katılımcıların AUKR’de yapılan bilimsel gözlemlere de eşlik etmesi mümkün olmaktadır.