Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi 2023 – 2024 Bahar Dönemi Gözlem Grupları

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
Gözlem Sorumlusu An** Te**** Fu**** Ak** Ed* Bu*** Yo****** Me**** Al***** Ku* El** Şu** Et***** Ah*** Ce* Ku***** Ez** Se*****
Ca*** As*******
Do*** Fu**** Çe***
Ke*** Me**
Ni*** Ya*** Ka**
Se** İn**
Ze****** Yı****
Ed**** Uz**
Öz*** Çi***
Şe*** Ba*****
Sı** Ül** Ke*********
Mu***** Ha*** Öz***
Az** Nu* Ap**
Ba*** Çı***
Bu*** Du**
Do** Yü***
Se*** Ka**
Ta*** Ka**
Ay***** Ay***
İp** Al**** Er****
Mu***** Gu***
Me**** Em** Ka****
Öz*** Şi****
Zi** Ya**** Al*
An** Ka***********
Ay***** Şe* Me******
Bi*** Ci*****
Me******* Ay****
Mi*** Ka***
Ta*** Du********
Hi*** Al******
Hi*** Bi****
Me** Er*** Du****
Öm** Öz*****
Öz** Ön****
Re*** Ta***
Ab****** So***
Ah*** Ha*******
Da*** Nu* Ön**
Do****** At****
Fu**** Şe*
Su** So******
Boş Kontenjan Sayısı dolu 1 kişi dolu dolu dolu dolu dolu

Not: Haftalık gozlem gruplarına katılmak isteyen ogrenciler isteklerini Doç. Dr. Mesut Yılmaz’a bildirmeleri gerekmektedir.

 

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi 2023 – 2024 Güz Dönemi Gözlem Grupları

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
Gözlem Sorumlusu An** Te*****
Mu***** Öz***
Fu**** Ak** Ez** Se***** Ah*** Ce* Ku***** Oğ***** Ka*******
Al***** Ku*
El** Şu** Et***** Se**** Ya********
Pı*** Si****
Ta*** Ka**
Me*** Ku******
Re*** Ta***
Me*** Ce****
Ab********* Yı****
Ed**** Uz**
El***** To***
Sı** Ül** Ke*********
Şe*** Ba*****
Am** Mo*******
Bi*** Ci*****
An** Ka***********
Fa*** Nu* Al***
Fu**** Şe*
Hi*** Al******
Ah*** Ha*******
Ha******* Çi***
Öz*** Şi****
Ze** Ya****
Mu***** Gu***
Em** Ca***
Az** Nu* Ap**
Mi*** Ka***
Ab****** So***
Ay***** Ay***
Do****** At****
İp** Al**** Er****
Ba*** Çı***
Gü**** Şa***
Bu*** Du**
Se** İn**
Hi*** Bi****
Öz** Ön****
Öm** Öz*****
Ta*** Du********
Ek** Gü***
Ay***** Şe*
Me******* Ka*******
Gü****** Al*****
Ni** Nu* Öz*****
Su** Iş**
Re**** Ya***
Ke*** Me**
Boş Kontenjan Sayısı 1 kişi dolu dolu dolu dolu dolu dolu

Not: Haftalık gozlem gruplarına katılmak isteyen ogrenciler isteklerini Doç. Dr. Mesut Yılmaz’a bildirmeleri gerekmektedir.

 

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi 2022 – 2023 Yaz Dönemi Gözlem Grupları
(Yaz dönemi gözlem grupları 03 Temmuz 2023 tarihi itibariyle gözlemlere çıkmaya başlayacaklardır.
Bu tarihe kadar bahar dönemi gözlem  grupları gözlemlere devam edecekler.)

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
Gözlem Sorumlusu Me**** Al***** Ku* Fu**** Ak**
An** Te***** Se**** Ya******** Oğ***** Ka******* Ez** Se***** Mu***** Ha*** Oz***
Öz*** Şi****
Ha******* Çi***
Ca*** Dü****
Am** Mo*******
Pı*** Si****
Ah*** Yi*********
Bi*** Ci*****
Ay***** Ay***
İp** Al**** Er****
İr** Do***
Se** İn**
Ah*** Ce* Ku*****
Me*** Oy***
El** Şu** Et*****
Şe**** Ak***
Ha**** Tu***
Mi*** Ka***
Be** Ak***
Me*** Ce****
Me**** Yo***
Me*** Ku******
Be** Ak***
Boş Kontenjan Sayısı 2 kişi 2 kişi 1 kişi 3 kişi Dolu 2 kişi 3 kişi

Not: Haftalık gozlem gruplarına katılmak isteyen ogrenciler isteklerini Doç. Dr. Mesut Yılmaz’a bildirmeleri gerekmektedir.

 

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi 2022 – 2023 Bahar Dönemi Gözlem Grupları

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
Gözlem Sorumlusu Fu**** Ak** An** Te***** Ed* Bu*** Yo****** Se**** Ya******** Ko**** Ka** Oğ***** Ka******* Eb** Uz*****
Ba*** Gü***
Mu***** Ha*** Oz***
Me*** Ku******
Am** Mo*******
Me**** Al***** Ku* Zi** Ay**
Öz*** Şi****
Ha******* Çi***
Az** Nu* Ap**
Şe**** Ak***
El***** Ta********
Ke*** Er***
Ke*** Gü****
El** Şu** Et*****
Me*** Oy***
Me**** Fu**** Ça***
Mi*** Ka***
Hi*** Uy***
Me** Ak***
Boş Kontenjan Sayısı Dolu 3 kişi Dolu 2 kişi 2 kişi Dolu 2 kişi

Not: Haftalık gozlem gruplarına katılmak isteyen ogrenciler isteklerini Doç. Dr. Mesut Yılmaz’a bildirmeleri gerekmektedir.

 

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi 2022 – 2023 Güz Dönemi Gözlem Grupları

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
Gözlem Sorumlusu An** Te***** Se**** Ya******** Ed* Bu*** Yo****** Fu**** Ak** Ko**** Ka** Oğ***** Ka******* Eb** Uz*****
Ba***** Ha****
Me**** Al***** Ku*
Ta*** Ka**
Ca*** Dü****
Şe**** Ak***
Öz*** Çi***
Em** Bi****
Fa*** Gö*** Ça******
Yu*** Ta** De***
Tu** Nu* Ko**
Zi** Ay**
Öz*** Şi****
Me*** Ce****
Se** İn**
Ba*** Gü***
Mu***** Ha*** Oz***
Ta**** Ta******
Gü**** Ba****
Fa*** Se** Şa***
Me*** Ku******
Ke*** Er***
Um** Yı**** Ku**
Ah*** Ca* Uy**
Ay***** Ay***
İp** Al**** Er****
Ke*** Gü****
El** Şu** Et*****
Me*** Oy***
Ja**** Al******
Yu*** Em** Ka**
Me**** Fu**** Ça***
Mi*** Ka***
Hi*** Uy***
Şe***** Ba***
Ka****** Ca*******
Fa*** Nu* Al***
Şe*** Ba*****
Mu****** Me**
Boş Kontenjan Sayısı 2 kişi Dolu 1 kişi Dolu Dolu Dolu Dolu

Not: Haftalık gozlem gruplarına katılmak isteyen ogrenciler isteklerini Doç. Dr. Mesut Yılmaz’a bildirmeleri gerekmektedir.

 

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi 2021 – 2022 Yaz Dönemi Gözlem Grupları

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
Gözlem Sorumlusu Ed* Bu*** Yo****** Se**** Ya******** En*** Ba*** Eb** Uz***** Oğ***** Ka*******
Öz*** Şi****
Ja**** Al******
Ko**** Ka**
An** Te*****
Be**** Sa** Az******
Fu**** Ak**
Pı*** Si****
Ke*** Er***
Um** Yı**** Ku**
Mu***** Ha*** Oz***
Me*** Nu* Do*****
İr** Do***
Şe**** Ak***
El** Şu** Et*****
Me*** Oy***
Boş Kontenjan Sayısı 1 kişi Dolu 1 kişi Dolu 1 kişi 1 kişi 4 kişi

Not: Haftalık gozlem gruplarına katılmak isteyen ogrenciler isteklerini Doç. Dr. Mesut Yılmaz’a bildirmeleri gerekmektedir.

 

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi 2021 – 2022  Bahar Dönemi Gözlem Grupları

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
Gözlem Sorumlusu Ed* Bu*** Yo****** Se**** Ya******** En*** Ba*** Ek*** Mu*** Es*** Eb** Uz***** Oğ***** Ka*******
1. Grup Se*** Çe****
El***** Ta********
Um** Yı**** Ku**
Kü*** Ha*** Çe****
Se*** Çi***
Ca*** Dü****
Fa*** Gö*** Ça******
Yu*** Ta** De***
Ko**** Ka**
Fu**** Ak**
Be***** Gü*****
İs*** Gö**** Yı****
El** Şu** Et*****
Me*** Oy***
Mu***** Ha*** Oz***
Hi*** Çi*******
Ja**** Al******
Em** Bi****
2. Grup Di*** Ka***
Rü***** Ka**
Se** Ça******
Se** İn**
Ke*** Er***
Em*** Gü***
Şe**** Ak***
Ba*** Gü***
Tu*** Tu****
Ed* Çe*******
An** Te*****
Boş Kontenjan Sayısı Dolu 3 kişi Dolu 3 kişi Dolu 1 kişi

Not: 1. ve 2. Gruplar 1 hafta arayla dönüşümlü olarak gözlemlere çıkacaklardır. Gözlemciler 7 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren (ilk olarak 1. Grup ) gözlemlere çıkabilirler.