“Eğitsel ve Popüler Etkinlikler Düzenleme Komisyonu” görev tanımları
“Gözlem Değerlendirme Komisyonu” görev tanımları
“Teknik Komisyon” görev tanımları
Kismi zamanlı öğrencilerin görev tanımları
İdari ve akademik personelin görev tanımları