Teknik Komisyon Görev Tanımları

BİRİMİN ADIASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
BİRİMTeknik Komisyon
Üst Yönetici/YöneticileriMerkez Müdürü/Merkez Müdür Yardımcısı/Yönetim Kurulu

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Bu komisyonun temel görevi merkezimizde bulunan teleskoplar, makinalar, teçhizatlar ve ilgili her türlü gözlem araçlarının bakım ve onarımından sorumludur. Dört (4) üyeden oluşan “Teknik Komisyon” Merkez Yönetim Kurulunca seçilir ve 2 yıllık süre ile görevlendirilir.

1Teleskop ve odak düzlemi aletlerinin ayda en az bir gün olacak şekilde düzenli bakımlarını ve kontrollerini yapmak,
2Arızalanan teleskop ve odak düzlemi aletlerin çalışır hale getirilmesini sağlamak,
3Teleskop ve odak düzlemi kontrol ekipmanlarına ilişkin düzenlemeleri (yazılım, kablolama, donanımsal yapılandırma, iletim hatlarını iyileştirme vb.) yapmak ve gerektiğinde yenilenmesini sağlamak amacıyla merkez müdürlüğünden talepte bulunmak,
4Teleskop ve odak düzlemi aletlerine ait yardımcı araçların (UPS, soğutucu, bilgisayarlar, fiber kablo vb.) bakım ve onarım işlerini yürütmek ve çözümler önermek,
5Teleskop aynası ve/veya düzeltici merceklerinin yıllık bakım çalışmalarını yürütmek,
6Yeni teleskop ve odak düzlemi aletleri kazandırmak üzere gerekli çalışmalar yapmak ve rapor olarak merkeze sunmak,
7Teleskop ve odak düzlemi aletlerini gözlem proje önerileri doğrultusunda hazır hale getirmek,
8Teleskopların kubbe bakımlarını sağlamak ve arızalanması halinde çalışır hale getirmek ve olası arızalara çözüm önerileri sunmak,
9Teleskopların yönelim ve odak ayarlarını düzenli olarak kontrol etmek ve belirli aralıklarla bakımlarını sağlamak,
10Teleskoplara ilişkin olarak bildirilmiş teknik sorunları takip etmek ve herhangi bir teknik sorun durumunda en kısa sürede müdahale ederek çözmeye çalışmak ve / veya çözüm önerisi geliştirmek,
11Gözlem veri arşiv sistemi için çalışmalar yapmak ve veri arşiv sistemi oluşturmak,
12Belirli dönemlerde teleskoplarla teknik gözlemler yapmak ve teleskop ve odak düzlemi aletlerinin daha etkin hale getirilmesini sağlamak,
13Teleskopların ve odak düzlemi aletlerinin kullanımı ve çalıştırılmasına yönelik kullanım kılavuzları hazırlamak ve merkeze sunmak,
14Yapılan teknik faaliyetlere ilişkin Merkez Müdürlüğü’ne yılda iki kez rapor sunmak,
15Halk günleri ve özel etkinlikler öncesi teleskop ve yardımcı gözlem araçlarının kontrollerini ve bakımlarını yapmak, etkinliklere hazır hale getirmek,
16Halk günleri ve özel etkinliklerde ve organizasyonunda yazılımsal ve donanımsal olarak destek vermek, teleskopları çalışır hale getirmek,
17Merkezimizde bulunan tüm gözlem araçlarına ilişkin bir envanter hazırlamak ve merkeze rapor olarak sunmak,
18Merkez müdürlüğünce belirlenmiş ek teknik görevleri yerine getirmek.