Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Görev Tanımları

BİRİMİN ADIASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
BİRİMKısmi Zamanlı Öğrenciler
Üst Yönetici/YöneticileriMerkez Müdürü/Merkez Müdür Yardımcısı/Yönetim Kurulu

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Kısmi zamanlı öğrenciler, merkezimizde yürütülen bilimsel gözlemler, yazılım ve teknik konularda, gerçekleştirilen popüler (halk günleri ve özel etkinlikler) etkinlikler, okul ziyaretleri ve gökbilim okulunda yardımcı personel olarak görev almakla sorumludurlar. Merkez tarafından her yıl güz, bahar ve yaz döneminde seçilen “Kısmi Zamanlı Öğrenciler” aşağıda listelenen görev tanımlarını yerine getirmekle yükümlüdürler.

1Haftalık gözlem gözlem gruplarında haftada en az bir gece bilimsel gözlemlere katılmak,
2Merkezde ortaya çıkan teknik problemlerin giderilmesine yardımcı olmak,
3Teleskoplarda çıkabilecek problemlerin çözümüne yardımcı olmak,
4Gözlem araçlarının kurulumu ve araştırma-geliştirme çalışmalarına katılmak ve yardımcı olmak,
5Rasathanede, Gökbilim Okulu’nda ve Rasathane’den talep edilmesi durumunda Rasathane dışında düzenlenecek olan etkinliklerde kullanılacak olan gözlem araçlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
6Gözlemci Konutu, Teleskop Binaları ve Gökbilim Okulu’ndaki bilgisayarların donanım, yazılım ve işletim sistemlerinin kurulumuna ve olası problemlerin giderilmesine destek olmak,
7Rasathanenin bilgisayar altyapısını geliştirmek üzere yapılacak araştırma-geliştirme çalışmalarına destek olmak,
8Gerektiğinde merkezimizin internet sitesinin yeniden yapılandırılması, yönetimi ve güncellenmesi ve çalışmalarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,
9Rasathanenin popüler etkinlikleri ve randevu alarak rasathaneyi ziyaret eden kamu kurum ve kuruluşlarının ve okulların rasathaneyi ziyaretlerinde görev almak, sunumların gerçekleştirmesinde ve teleskoplarla yapılan gözlemlerde ziyaretçilere yardımcı olmak,
10Randevulu etkinliklerde kullanılmak üzere çeşitli yaş gruplarına yönelik, gökbilimin farklı konularında sunum ve posterlerin hazırlanmasına ve güncellenmesine yardımcı olmak,
11Gökbilim Okulu’nda düzenlenecek etkinliklerde görev almak,
12Gökbilim Okulu etkinliklerinin düzenlenmesine yönelik hazırlık çalışmalarına (programların, sunumların ve oyunların planlanması ve gerekli materyalin hazırlanması gibi) katılmak ve yardımcı olmak,
13Merkezimiz kapsamında düzenlenen etkinliklerin sosyal medya platformlarında (facebook, twitter, instagram gibi), e-posta listelerinde (googlegroups, whatsapp, yahoogroups, ank-club gibi) ve çeşitli internet sitelerinde duyurulması ve tanıtımlarının yapılmasına yardımcı olmak,
14Etkinliklerin, Rasathane, Fen Fakültesi ve Ankara Üniversitesi’nin internet sitelerinden duyurulmasına yönelik yazı ve görsellerin hazırlanmasına katkıda bulunmak,
15Etkinliklerinin basın-yayın organlarına duyurulması ve tanıtımlarının yapılması konularında rasathane yönetimi tarafından verilecek görevleri yerine getirmek,
16Halk Günleri, Özel Etkinlikler ve gerektiğinde randevulu ziyaretlerde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek,
17Etkinliklerde kullanılacak olan sunumların hazırlanmasında, etkinlik tarihlerinin belirlenmesinde ve etkinliğe yönelik düzenlemelerin yapılmasında tüm merkez çalışanlarıyla birlikte koordinasyon içinde hareket etmek, bu konularda verilecek görevleri yerine getirmek,
18Merkez müdürlüğü tarafından verilecek olan ek görevleri yerine getirmek.