Bilimsel yayınlarda aşağıda verilen merkez adresi kullanılmalıdır;


Türkçe:
Ankara Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (Kreiken Rasathanesi), İncek Bul., TR-06837, Ahlatlıbel, Ankara, Türkiye

İngilizce: Ankara University, Astronomy and Space Sciences Research and Application Center (Kreiken Observatory), İncek Blvd., TR-06837, Ahlatlıbel, Ankara, Türkiye

 

Merkezimiz teleskopları ile üretilmiş bilimsel yayınlardaki Teşekkür metni aşağıdaki gibi olmalıdır;


Türkçe:
Bu araştırmadaki veriler Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (Kreiken Rasathanesi) yer alan T35/T40/T80 teleskobuyla XXX numaralı proje kapsamında elde edilmiştir.

İngilizce: The data in this study were obtained with the T35/T40/T80 telescope at the Ankara University Astronomy and Space Sciences Research and Application Center (Kreiken Observatory) with project number of XXX.