Misyonumuz

Astronomi ve uzay bilimleri alanlarında bilimsel araştırma ve uygulama çalışmalarının yapılmasına destek vermek ve hizmet sunmak, üniversitemizin ilgili öğretim programlarında öğrenci ve öğretim elemanı yetiştirilmesini desteklemek, eğitim-öğretim kurumlarına ve halka yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak bilimsel araştırmalar, projeler, eğitimler ve diğer faaliyetleri yapmak ve yaptırmaktır.

 
Vizyonumuz

1) Astronomi ve uzay bilimleri alanında bilimsel araştırmaları desteklemek ve geliştirmek, gerek duyulan gözlem ve deney aletlerini temin etmek ve kurmak,

2) İhtiyaç duyulan veya kendisine tahsis edilen her türlü tesisi kurmak, yeniden yapılandırmak,

3) Ankara Üniversitesi ve diğer üniversitelerin bünyesindeki ilgili fakülte ve birimler ile işbirliği yapmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin öğrenimine, bilimsel ve tez çalışmalarına katkıda bulunmak,

4) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantıları düzenlemek, desteklemek veya katılmak,

5) Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumlarına ve topluma yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek,

6) Bilimsel, teknik bulgu ve verileri açıklayan rapor, bülten, dergi ve benzeri yayınlar yapmak, kamuoyunu yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirmek ve görüş bildirmek, astronomi ve uzay bilimleri alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

7) Kurs, yaz okulu ve eğitim programları düzenlemek, katılımcılara katılım belgesi vermek,

8) Yurt içinde ve yurt dışında araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, bu tür çalışmalara katılmak ve bunları desteklemek,

9) Bilim-toplum projeleri üretmek, desteklemek ve/veya danışmanlık yapmak.