Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2011 yılı 4. dönem gözlem proje başvuruları sona ermiştir. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmiştir

Başvuru No
Proje Araştırmacıları
İstenen (Verilen) Gece Sayısı
Araştırma Başlığı
Teleskop
Proje No
01
İbrahim ÖZAVCI, Hakan V. ŞENAVCI, Lale Çelik, M. Ertan TÖRÜN
4 (4)
SW Lac’ın Uzun Dönemli Işık Değişimi
T40
AUG_Kreiken_IV_11_01
02
Maksude ÖZTÜRK
12 (2)
ASTROFOTOĞRAFÇILIK
T40
AUG_Kreiken_IV_11_02
03
Ethem Derman, Gözde Saral, Zahide Terzioğlu, Abdullah Okan
6 (6)
Transit Gösteren Bazı Güneş Dışı Gezegenlerin Fiziksel Parametrelerinin Belirlenmesi
T40
AUG_Kreiken_IV_11_03
04
Reyhan Orhan, Anıl Özkeleş, Özgül Başkurt
3 (2)
Algol türü AA UMa yıldızının dönem değişimi
T40
AUG_Kreiken_IV_11_04
05
Sacit Özdemir, Ceren Yıldırım, Deniz Çoker, Arzu Yolkulu, Ali Keskin
14 (12)
Zonklama Yapması Olası Örten Çift Yıldızların Fotometrik Gözlemleri
T40
AUG_Kreiken_IV_11_05
06
Birol GÜROL, Yahya DEMİRCAN, Gökhan Gökay, Abdullah OKAN, Hande Gürsoytrak, Yücel KILIÇ, Arzu Yolkolu, Sonay Cerit, Burak Dogruel, Naim Bağıran
18 (14)
Bazı Kısa Dönemli W Uma Türü Sistemlerin Işık Eğrisi Analizi
T40
AUG_Kreiken_IV_11_06
07
Birol GÜROL, Yahya DEMİRCAN, Gökhan Gökay, Abdullah OKAN, Hande Gürsoytrak, Zahide Terzioğlu, Gözde Saral, Sonay Cerit Canlı, Yücel KILIÇ, Muhammed SHEMUNI, Burak Dogruel, Naim Bağıran
12 (9)
Bazı W-UMa Türü Sistemlerin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi
T40
AUG_Kreiken_IV_11_07
08
Yahya DEMİRCAN, Gökhan Gökay, Abdullah OKAN, Hande Gürsoytrak, Zahide Terzioğlu, Gözde Saral, Yücel KILIÇ, Muhammed SHEMUNI
22 (18)
Uzun Dönemli Bazı W-UMa Türü Sistemlerin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi
T40
AUG_Kreiken_IV_11_08
09
Ethem DERMAN, Arzu YOLKOLU
14 (11)
Dünya’ya Yakın Geçen Asteroitlerin Işık Eğrisi ve Şekil Analizi
T20
AUG_Kreiken_IV_11_09
10
Ethem DERMAN, Yahya DEMİRCAN, Gökhan Gökay, Abdullah OKAN, Hande Gürsoytrak, Zahide Terzioğlu, Gözde SARAL
9 (8)
ASAS (All Sky Automated Survey) Veritabanından Seçilmiş Bazı Örten Değişen Sistemlerin Işık Eğrisi Gözlemleri
T40
AUG_Kreiken_IV_11_10
11
Osman KARAKUŞ
12 (3)
Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması
T40
AUG_Kreiken_IV_11_11
T
Teknik Zaman
T40
T40 Teleskobu İçin Verilmiş Projeler
2011
Ekim
Kasım
Aralık
1
T
3
6
2
1
5
8
3
1
5
5
4
3
3
5
5
9
11->02**
6
6
7
11->08**
6
7
3
7
8
8
8
7
9
9
7
8
9
10
7
4
10
11
8
6
10
12
8
11
8
13
9
8
10
14
9
6
10
15
7
6
4
16
8
8
10
17
3
6
10
18
6
8
8
19
6
7
6
20
7
8
9
21
1
9
9
22
3
9
6
23
2
2
10
24
1
5
6
25
8
5
6
26
5
5
8
27
5
5
10
28
5
T
8
29
5
9
6
30
8
9
8
31
T
7

**11 nolu projenin yürütücüsü tarfindan 5 ve 6 Kasim 2011 günleri iade edilmiştir.Bu günler 2 ve 08 nolu projelere aktarılmıştır.

  • Lisans öğrenci projelerinde “Gece Gözlem Sorumlusu”, Gözlem Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek kişi veya kişiler olacaktır.
  • Gözlem Proje önerilerinde, “önceki gözlem projesinin” devamıdır şeklinde nitelendirilen projelerde, bir önceki gözlem projesi döneminde gerçekleştirilen gözlemler ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Durum değerlendirmesi yapılmalıdır ve neden gözlemlerin devamına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.

Gözlem Değerlendirme Komisyonu