E-posta: sozdemir@ankara.edu.tr
İş Tel: +90 312 212 67 20 / 1318
Belgegeçer: +90 312 223 23 95
Kişisel Web:

 
 
Akademik Özgeçmiş
Lisans: 1989, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
Yüksek Lisans: 1993, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora: 1999, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı
Araştırma Gör: 07/1990 – 02/2000, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğretim Gör: 02/2000 – 11/2000, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Yrd. Doç.: 11/2000 – 11/2002, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Doçent: 11/2002 – 09/2003, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
09/2003 – 03/2006, Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi
03/2006 – 05/2008, Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Profesör: 05/2008 – 07/2010, Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 07/2010 – , Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Araştırma Alanları
• Çift Yıldızlar
• X-ışın Çiftleri