E-posta:
handegursoytrak@gmail.com
İş Tel: +90 312 212 67 20 / 1316
Belgegeçer: +90 312 223 23 95
Kişisel Web:

 
 
 
Akademik Özgeçmiş:
Lisans: 2006, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
Yüksek Lisans: 2010, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri
Doktora: devam, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri
Araştırma Gör.: 2011, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Genel Astronomi Anabilim Dalı
Araştırma Alanları:
Örten çift sistemlerin dikine hız eğrileri
Kimyasal peküler yıldızların yüzey haritalaması
Yayınlar:
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki ve Bildiri Kitaplarındaki Makaleler:
1. Gürsoytrak, H.; Gürol, B. 2016. “Preparation of Spectra for Surface Mapping with Doppler Imaging of a Peculiar Star V776 Her”. Journal of Physics: Conference Series, vol. 707, 012042.
2. Gürol, B.; Gökay, G.; Saral, G.; Gürsoytrak, S. H.; Cerit, S.; Terzioğlu, Z. 2016. “Absolute and geometric parameters of contact binary GW Cnc”. New Astronomy Vol. 46, Pages 31-39.
3. Gürol B., Bradstreet D.H., Demircan Y., Gürsoytrak S.H., 2015, “Photometric study and absolute parameters of the short-period eclipsing binary HH Bootis”, New Astronomy Vol. 41, Pages 26-36.
4. Gürol B., Gürsoytrak S.H. and Bradstreet D.H., “Absolute and Geometric Parameters of Contact Binary BO Arietis”, 2015, New Astronomy Vol.39, Pages 9-18.
5. Terzioğlu Z.; Gürsoytrak H.; Saral G.; Bağıran N.; Gökay G.; Kılıç Y.; Demircan Y.; Okan A.; Doğruel M.B.; Alpsoy M.; Cerit S.; Semuni M.; Yıldırım C.; Gürol B., “Minima Times of Some Eclipsing Binary Stars”, 2015IBVS.6128….1T
6. Gürsoytrak H.; Demircan Y.; Gökay G.; Okan A.; Terzioğlu Z.; Saral G.; Semuni M.; Kılıç Y.; Cerit S.; Alpsoy M.; Yolkolu A.; Şahin S.; Gürol B., New times of minima for some eclipsing binary stars, 2013, IAU-IBVS No. 6075.
7. Demircan Y.; Gökay G.; Okan A.; Gürsoytrak H.; Terzioğlu Z.; Saral G.; Kılıç Y.; Cerit S.; Semuni M.; Aydın E.; Demirhan U.; Gürol B., “Times of Minima of some eclipsing binary stars”, 2012, IAU-IBVS No. 6041.
8. Gökay G.; Demircan Y.; Gürsoytrak H.; Terzioğlu Z.; Okan A.; Doğruel M.B.; Saral G.; Cerit S.; Semuni M.; Kılıç Y.; Çoker D.; Derman E.; Gürol B., “Minima times of some eclipsing binary stars”, 2012, IAU-IBVS No. 6039.
9. Gürol B., Terzioğlu Z., Gürsoytrak S.H., Gökay G., Derman D., “Absolute and Geometric Parameters of W UMa Type Contact Binary V404 Pegasi”, 2011, AN, 332, No.7, 691-697.
10. Gürol B, Derman E., Saguner T., Gürsoytrak S.H., Terzioğlu Z., Gökay G., Demircan Y., Okan A., Saral G., “Absolute and geometric parameters of W UMa type contact binary TYC 1174-344-1”, 2011, New Astronomy Vol. 16, Issue 4, Pages 242-249.
11. Demircan Y., Gürol B., Gökay G., Terzioğlu Z., Saral G., Gürsoytrak H., Okan A., Demirhan U. Çoker D., Derman E., “Minima Times of Some Eclipsing Stars”, 2011, IAU-IBVS No. 5965.
12. Gökay G., Demircan Y., Terzioğlu Z., Gürsoytrak H., Okan A., Çoker D., Saral G., Gürol B., Derman, E., “Minima Times of Some Eclipsing Binary Stars”, 2010, IAU-IBVS No. 5922
Ulusal Bildiri Kitaplarındaki Makaleler:
1. Gürsoytrak S.H. ve Gürol B. “V776 Her Yıldızına Ait Tayf Çizgilerinde Eşdeğer Genişlik Değişiminin İncelenmesi”, Ulusal Astronomi Kongresi, ODTÜ, Ankara, 2-6 Şubat 2015, Tebliğ, s. – basım aşamasında
2. Gürsoytrak, S.H., Demircan, Y., Terzioğlu, Z., Okan, A., Cerit, S., Gürol, B., 2012, “W UMa Türü Değen Sistem Olan V546 And Sisteminin Fiziksel ve Geometrik Parametreleri”, XVIII. Ulusal Astronomi Kongresi, 2012, s.541-544 Malatya
3. Gürsoytrak, S.H., Gökay G., Terzioğlu Z., Gürol B., Okan A., “TYC1761-1246-1 Sisteminin İlk Işık ve Dikine Hız Eğrisi Analizi”. XVII. Ulusal Astronomi Kongresi ve VI. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 31-Ağustos – 4 Eylül 2010, s. 287-296, Çukurova Üniv. Adana.
4. Çoker D., Gökay G., Gürsoytrak S.H., Gürol B., Derman E., “M67 Kümesinde Seçilmiş Bazı Blue Stragglers’ların Tayf Türlerinin Belirlenmesi, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi ve V. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 2008, s.714-723, Çanakkale, Türkiye.
5. Gökay H.G., Gürol B., Gürsoytrak S.H., Demircan Y., Derman E., “TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Tayfsal Sönümleme Eğrisi, g’r’i’ Fotometrik Sönümleme ve Aletsel Dönüşüm Katsayıları, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi ve V. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 2008, s.709-713 Çanakkale, Türkiye. 8-12 Eylül 2008.