Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2016 yılı II. gözlem dönemi proje başvuruları sona erdi. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

Başvuru No. Proje Yürütücüsü İstenen (Verilen) Gece Sayısı Araştırma Başlığı Teleskop Proje No.
01 Mesut Yılmaz 26 (15) Potansiyel Ötegezegen Adayı G-K Türü Dev Yıldızların Işık Ölçümü T35 T35_2016_II_01
02 Mesut Yılmaz 25 (10) Uzun dönemli W Serpentis Türü ve Yeni Keşfedilmiş Değişen Yıldızların Fotometrik Analizi T35 T35_2016_II_02
03 Özgür Baştürk 20 (14) Ötegezegen ve Adaylarının Geçiş Gözlemleri T35 T35_2016_II_03
04 On** Yö******* 24 (18) EK Dra , XX Tri ve IN Vir yıldızlarının fotometrik gözlemleri T35 T35_2016_II_04
05 Ekrem Murat Esmer 21 (8) Çoklu Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile Ötegezegen Keşfi T35 T35_2016_II_05
06 Engin Bahar 30 (10) Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri T35 T35_2016_II_06
07 İbrahim Özavcı 21 (11) Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T35 T35_2016_II_07
08 Da*** Gü*** 15 (10) Seçilmiş Bazı Orten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T35 T35_2016_II_08
09 Ok** Te**** 18 (6) Bünyesel Değişen Yıldızların Frekans Analizi T35 T35_2016_II_09
10 Fu**** To*** 5 (4) Astrofotoğrafçılık T35 T35_2016_II_10
T TEKNİK ZAMAN 6 (6)

 

T35 Teleskobu 2016 Yılı II. Gözlem Dönemi Programı

 

2016 Nisan Mayıs Haziran
1 5 7 1
2 4 5 1
3 8 8 2
4 2 5 10, 6
5 7 1 3
6 7 2 6
7 1 7 3
8 8 3 1
9 5 5 4, 1
10 9 8 2
11 9 1 5
12 4, 3 1 4, 6
13 8 2 8
14 1 10 4, 3
15 2 3 10, 4
16 7 7 4, 6
17 3 3 4
18 2 1 4
19 3 1 4, 8, T
20 1 2 4, 2, T
21 1, T 8, T 4
22 7, T 6, T 5
23 10, 6 7 4, 1
24 3 3 4, 6
25 6 7 4, 6
26 3 4 4, 3
27 5 8 9
28 1 6 9
29 2 4 7
30 8 9 7
31 9


Uyarı:
Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.