Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2016 yılı I. gözlem dönemi proje başvuruları sona erdi. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

Başvuru No. Proje Yürütücüsü İstenen (Verilen) Gece Sayısı Araştırma Başlığı Teleskop Proje No.
01 Mesut Yılmaz 26 (17) Potansiyel Ötegezegen Adayı G-K Türü Dev Yıldızların Işık Ölçümü T35 T35_2016_I_01
02 Mesut Yılmaz 26 (12) Uzun dönemli W Serpentis Türü ve Yeni Keşfedilmiş Değişen Yıldızların Fotometrik Analizi T35 T35_2016_I_02
03 Özgür Baştürk 18 (11) Ötegezegen ve Adaylarının Geçiş Gözlemleri T35 T35_2016_I_03
04 Da*** Gü*** 15 (7) Seçilmiş Bazı Orten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T35 T35_2016_I_04
05 On** Yö******* 21 (13) EK Dra, PW And ve XX Tri yıldızlarının fotometrik gözlemleri T35 T35_2016_I_05
06 İbrahim Özavcı 21 (8) Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T35 T35_2016_I_06
07 Engin Bahar 30 (13) Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri T35 T35_2016_I_07
08 Ekrem Murat Esmer 18 (7) Çoklu Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile Ötegezegen Keşfi T35 T35_2016_I_08
09 On** Yö******* 17 (10) Bessel UBVRI filtre seti kullanılarak, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi için mesvimsel atmosferik sönümleme katsayılarının elde edilmesi ve standart sisteme dönüşüm kaysayılarının hesabının yapılması T35 T35_2016_I_09
10 Fu**** To*** 6 (4) Astrofotoğrafçılık T35 T35_2016_I_10
T TEKNİK ZAMAN 3 (3)

 

T35 Teleskobu 2016 Yılı I. Gözlem Dönemi Programı

 

2016 Ocak Şubat Mart
1 1 3 9
2 2 9 8
3 5, 7 8 1
4 5, 7 1 1
5 2 1 6
6 7, 5 6 6
7 1 6 6
8 1 7, 5 2
9 5 8 8
10 5, 7 7 1
11 3 1 1
12 2 9 2
13 3 2 10, 7
14 5 10 8
15 9 3 2
16 2 4 10, 7
17 5, 7 4 1
18 6 1 1
19 2 1 4
20 6 2 10, 7
21 1 5, 7 3
22 9 8 9
23 2 9, T 3
24 3, T 7 5, T
25 9 1 1
26 2 9 4
27 6 4 3
28 8 3 5
29 9 4 4
30 5, 7 3
31 3 5

Yukarıdaki tabloda tahsis edilen günlere ek olarak Ocak ayı için her gecenin başında 5 numaralı proje tarafından önerilen uzun dönemli bir yıldızın gözlenmesi uygun görülmüştür.


Uyarı:
Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.