Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2014 yılı III. gözlem dönemi proje başvuruları sona ermiştir. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Başvuru No. Proje Yürütücüsü İstenen (Verilen) Gece Sayısı Araştırma Başlığı Teleskop Proje No.
01 Os*** KA***** 13 (11) Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması T40 T40_2014_III_01
02 An** ÖZ***** 15 (15) Johnson ve Strömgren filtrelerini kullanarak, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi için mesvimsel sönümleme katsayılarının elde edilmesi ve standart sisteme dönüşüm kaysayılarının hesabının yapılması. T40 T40_2014_III_02
03 Tolgahan KILIÇOĞLU 5 (5) M6 Açık Kümesi Bölgesindeki Yıldızların Fotometrik Gözlemleri T40 T40_2014_III_03
04 Ci*** Tu**** TE**** 30 (30) Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri T40 T40_2014_III_04
05 Özgür BAŞTÜRK 14 (12) Bazı Ötegezegenlerin Geçiş Gözlemleri T40 T40_2014_III_05
06 H. Volkan ŞENAVCI 15 (10) Çift Yıldızlar Etrafında Ötegezegen Araştırması T40 T40_2014_III_06
07 H. Volkan ŞENAVCI 4 (4) SW Lac’ın Uzun Dönemli Işık Değişimi T40 T40_2014_III_07
08 İbrahim ÖZAVCI 21 (8) Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T40 T40_2014_III_08
09 Mesut YILMAZ 42 (21) Uzun dönemli W Serpentis Türü ve Yeni Keşfedilmiş Değişen Yıldızların Fotometrik Analizi T40 T40_2014_III_09
10 Di*** Di*** İZ** 10 (8) Bir Algol Türü Sistem Olan VX Lac’ın Işık ve Dönem Değişimi T40 T40_2014_III_10
11 Da*** GÜ*** 21 (8) Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T40 T40_2014_III_11
T TEKNİK ZAMAN 3 (3)

 

Kreiken Teleskobu 2014 Yılı III. Gözlem Dönemi Programı

 

2014 Temmuz Ağustos Eylül
1 9, 4 3, 5 8
2 2 1 2
3 2 9, 4 9, 4
4 11 8 2
5 1 4, 5 11
6 5 2 1
7 8 5 9, 4
8 9, 4 11 6, 4, T
9 2 1 6, 4
10 5, 9, T 4, 5, T 2
11 6, 4 8 9, 4
12 1 2 6, 4
13 9, 4 2 1
14 6, 4 5, 9 9, 4
15 2 6, 4 5, 4
16 2 1 6, 4
17 8 9, 4 2
18 6, 4 9, 4 9, 4
19 1 2 11
20 6, 8 9,4 5
21 10 10 9, 4
22 10 5, 10 5, 4
23 2 1 11
24 5, 9 9, 4 9, 8
25 10 6, 4 9, 4
26 1 2 5, 7
27 9, 4 10 9, 7
28 3, 5 9, 4 7
29 3, 10 11 7
30 3, 8 1 11
31 3, 11 10

Gözlem Proje önerilerinde, “önceki gözlem projesinin” devamıdır şeklinde nitelendirilen projelerde, bir önceki gözlem projesi döneminde gerçekleştirilen gözlemler ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Durum değerlendirmesi yapılmalıdır ve neden gözlemlerin devamına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.


Uyarı:
Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.

Gözlem Değerlendirme Komisyonu