Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2014 yılı III. gözlem dönemi proje başvuruları sona ermiştir. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Başvuru No. Proje Araştırmacıları İstenen (Verilen) Gece Sayısı Araştırma Başlığı Teleskop Proje No.
01 Osman Karakuş 13 (11) Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması T40 T40_2014_III_01
02 Anıl ÖZKELEŞ
Cihan Tuğrul TEZCAN
Engin BAHAR
Onur YÖRÜKOĞLU
Sercan ÖZ
Koray SEVİM
İbrahim ÖZAVCI
Zeynep AVCI
15 (15) Johnson ve Strömgren filtrelerini kullanarak, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi için mesvimsel sönümleme katsayılarının elde edilmesi ve standart sisteme dönüşüm kaysayılarının hesabının yapılması. T40 T40_2014_III_02
03 Tolgahan KILIÇOĞLU
Richard MONIER
Luca FOSSATI
5 (5) M6 Açık Kümesi Bölgesindeki Yıldızların Fotometrik Gözlemleri T40 T40_2014_III_03
04 Cihan Tuğrul TEZCAN
Engin Bahar
Anıl Özkeleş
Sercan Öz
Onur Yörükoğlu
Zeynep Avcı
Derya Öztürk
Özgür Baştürk
Hakan Volkan Şenavcı
Mesut Yılmaz
Şeyma Çalışkan
İbrahim Özavcı
Tolgahan Kılıçoğlu
30 (30) Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri T40 T40_2014_III_04
05 Özgür Baştürk
Koray Sevim
Artem Burdanov
Tobias Cornelius Hinse
Mesut Yılmaz
İbrahim Özavcı
Hakan Volkan Şenavcı
Cihan Tuğrul Tezcan
Anıl Özkeleş
Engin Bahar
Ufuk Bostancı
Tolgahan Kılıçoğlu
Şeyma Çalışkan
Onur Yörükoğlu
Zeynep Avcı
Reyhan Orhan
Sercan Öz
14 (12) Bazı Ötegezegenlerin Geçiş Gözlemleri T40 T40_2014_III_05
06 H. Volkan ŞENAVCI
Özgür BAŞTÜRK
İbrahim ÖZAVCI
Mesut YILMAZ
Şeyma ÇALIŞKAN
Tolgahan KILIÇOĞLU
Taner TANRIVERDİ
C. Tuğrul TEZCAN
Anıl ÖZKELEŞ
Engin BAHAR
Zeynep AVCI
Onur YÖRÜKOĞLU
15 (10) Çift Yıldızlar Etrafında Ötegezegen Araştırması T40 T40_2014_III_06
07 H. Volkan ŞENAVCI
İbrahim ÖZAVCI
C. Tuğrul TEZCAN
Engin BAHAR
Onur YÖRÜKOĞLU
Anıl ÖZLEKEŞ
4 (4) SW Lac’ın Uzun Dönemli Işık Değişimi T40 T40_2014_III_07
08 İbrahim Özavcı
Koray Sevim
Mesut Yılmaz
Hakan Volkan Şenavcı
Özgür Baştürk
Tolgahan Kılıçoğlu
Şeyma Çalışkan
Cihan Tuğrul Tezcan
Onur Yörükoğlu
Anıl Özkeleş
Engin Bahar
Zeynep Avcı
Damla Gümüş
Sercan Öz
Didem Dilan İzci
Ufuk Bostancı
21 (8) Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T40 T40_2014_III_08
09 Mesut YILMAZ
Özgür Baştürk
Tolgahan Kılıçoğlu
İbrahim Özavcı
Hakan Volkan Şenavcı
Şeyma Çalışkan
Zeynep Avcı
Engin Bahar
Anıl Özkeleş
Onur Yörükoğlu
Sercan Öz
Cihan Tuğrul Tezcan
Didem Dilan İzci
Damla Gümüş
42 (21) Uzun dönemli W Serpentis Türü ve Yeni Keşfedilmiş Değişen Yıldızların Fotometrik Analizi T40 T40_2014_III_09
10 Didem Dilan İzci
Mesut Yılmaz
Özgür Baştürk
Tolgahan Kılıçoğlu
İbrahim Özavcı
Hakan Volkan Şenavcı
Şeyma Çalışkan
Zeynep Avcı
Engin Bahar
Damla Gümüş
Onur Yörükoğlu
Cihan Tuğrul Tezcan
Sercan Öz
Anıl Özkeleş
Yahya Nasolo
10 (8) Bir Algol Türü Sistem Olan VX Lac’ın Işık ve Dönem Değişimi T40 T40_2014_III_10
11 Damla Gümüş
Mesut Yılmaz
Tolgahan Kılıçoğlu
İbrahim Özavcı
Hakan Volkan Şenavcı
Şeyma Çalışkan
Ozgür Baştürk
Engin Bahar
Anıl Özkeleş
Onur Yörükoğlu
Sercan Öz
Cihan Tuğrul Tezcan
Didem Dilan İzci Zeynep Avcı
21 (8) Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T40 T40_2014_III_11
T TEKNİK ZAMAN 3 (3)

 

Kreiken Teleskobu 2014 Yılı III. Gözlem Dönemi Programı

2014 Temmuz Ağustos Eylül
1 9, 4 3, 5 8
2 2 1 2
3 2 9, 4 9, 4
4 11 8 2
5 1 4, 5 11
6 5 2 1
7 8 5 9, 4
8 9, 4 11 6, 4, T
9 2 1 6, 4
10 5, 9, T 4, 5, T 2
11 6, 4 8 9, 4
12 1 2 6, 4
13 9, 4 2 1
14 6, 4 5, 9 9, 4
15 2 6, 4 5, 4
16 2 1 6, 4
17 8 9, 4 2
18 6, 4 9, 4 9, 4
19 1 2 11
20 6, 8 9,4 5
21 10 10 9, 4
22 10 5, 10 5, 4
23 2 1 11
24 5, 9 9, 4 9, 8
25 10 6, 4 9, 4
26 1 2 5, 7
27 9, 4 10 9, 7
28 3, 5 9, 4 7
29 3, 10 11 7
30 3, 8 1 11
31 3, 11 10

Gözlem Proje önerilerinde, “önceki gözlem projesinin” devamıdır şeklinde nitelendirilen projelerde, bir önceki gözlem projesi döneminde gerçekleştirilen gözlemler ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Durum değerlendirmesi yapılmalıdır ve neden gözlemlerin devamına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.


Uyarı:
Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.

Gözlem Değerlendirme Komisyonu