ÖNEMLİ UYARI: Çıkılan gözlemlerin sonunda gözlem yapılmamış olsa dahi gözlem sonu raporunun aşağıdaki linkten doldurulması gerekmektedir. Gözlem sonu raporu doldurulmamış projeler için bir sonraki dönemde bu durum göz önünde bulundurularak zaman tahsisi yapılacaktır.

AUKR-T80 Teleskobu Gözlem Sonu Raporu

2023-C gözlem döneminde T80 teleskobu için kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

BAŞVURU NO. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ İSTENEN (VERİLEN) GECE SAYISI ARAŞTIRMA BAŞLIĞI TELESKOP / DÜZENEK PROJE NO.
1 Safa AZİZOĞLU 33 (16) Seçilmiş Bazı Uzun Dönemli Çift Yıldızların Fotometrik Gözlemleri T80 – Tayf (105 µm) 23C.T80.01
2 Di*** Di*** İZ** 17 (15) Farklı Tayf Türünden Yıldızların Tayfsal Gözlemi T80 – Tayf (50 µm) 23C.T80.02
3 Mesut YILMAZ 17 (11)

Bazı Örten Çift Yıldızların Dikine Hız Gözlemleri

T80 – Tayf (105 µm) 23C.T80.03
4 Ko**** KA** 24 (13) Birleşme Sürecindeki Değen Çift Sistemlerin Fotometrik Takibi T80 – Fotometri 23C.T80.04
5 Doğuş ÖZUYAR 25 (20) Yıldız Oluşum Bölgelerindeki Erken B-Türü Yıldızların Kimyasal Yapısı Ve Bu Bölgelerde Kendiliğinden Zenginleşmenin Etkileri T80 – Tayf (105 µm) 23C.T80.05
6 Özgür BAŞTÜRK 24 (18) Zamanlama Yöntemiyle Gezegen Keşfi T80 – Fotometri 23C.T80.06
7 An** TE***** 6 (5) Bazı Örten Çift Yıldızların Dönem Analizleri T80 – Fotometri 23C.T80.07
8 Fa*** Be*** KA*** 8 (7) Örten Değişen V871 Per, V359 Cas ve CK Aqr’nın Işık ve Dikine Hız Gözlemi T80 – Tayf (105 µm) 23C.T80.08
9 Selçuk YALÇINKAYA 11 (9) Süper-Dünya ve Mini-Neptün Türü Ötegezegenlerin TESS Takip Gözlemleri İle Keşfi ve Karakterizasyonu T80 – Fotometri 23C.T80.09
10 Özgür BAŞTÜRK 12 (9) Çift Yıldız Sistemleri Etrafında Önerilen İlave Cisimlerin Doğrudan Görüntülenmesine Yönelik Limitlerin Belirlenmesi T80 – Tayf (105 µm) + T80 – Fotometri 23C.T80.10

 

T80 Teleskobu 2023-C Gözlem Dönemi Programı

  Temmuz Ağustos Eylül Ekim
1 6 6 1 6
2 6 5 8 9
3 3 1 6 5
4 1 8 3 9
5 5 5 5 10
6 4 5 10 4
7 7 3 9 8
8 9 10 1 5
9 4 5 5 3
10 6 4 6 1
11 7 1 3 9
12 5 9 10 6
13 1 5 4 5
14 7 7 6 8
15 5 10 10 4
16 6 1 5 2
17 3 6 2 1
18 2 2 3 2
19 6 8 2 6
20 2 9 2 6
21 1 2 1 5
22 2 1 2 9
23 6 6 8 1
24 2 2 5 2
25 7 2 3 4
26 9 10 6 1
27 1 5 1 4
28 4 3 4 5
29 6 4 10 4
30 4 8 5 3
31 3 10   5

 

Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi, geç gelmesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.