01 Temmuz – 30 Eylül 2014 III. Gözlem Dönemi için proje başvuruları başlamıştır. Aşağıda yer alan proje öneri formunun doldurulup imzalı bir çıktısının en geç 20 Haziran 2014 saat 17:00’a kadar Prof. Dr. Fehmi EKMEKÇİ’ye teslim edilmesi, elektronik kopyasının ise fekmekci@science.ankara.edu.tr ve tkilicoglu@ankara.edu.tr adreslerinin her ikisine de e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir:
Gözlem Araştırma Proje Öneri Formu
Uyarı 1: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden mazeret bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.
Uyarı 2: Lütfen Gözlem Araştırma Proje Öneri Formu’nun önceki sürümlerini değil, bu sayfada yer alan yeni sürümünü kullanınız.

Gözlem ve Değerlendirme Komisyonu