BİRİMİN ADI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
PERSONEL Zülfikar Ali Zeka
Üst Yönetici/Yöneticileri Merkez Müdürü/Merkez Müdür Yardımcısı

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

1 Merkeze gelen-giden belgelerin kayıt, kontrol ve takibini sağlamak,
2 BEYAS sistemi üzerinde tüm iş ve işlemleri sisteme kayıt etmek, havalesini ve dağıtımını yapmak,
3 Merkezin tüm yazışmalarını hazırlamak ve imza onayına sunmak üzere merkez müdürlüğüne havale etmek,
4 Merkezimize ait tüm belgeleri (iş-talep arıza formları, haftalık faaliyet raporları, KZÖ puantajları, aylık-yıllık faaliyet raporları, düzen ve temizlik defteri, genel temizlik listesi formu, tutanaklar, dilekçeler vb.) arşivlenmesi sağlamak,
5 Merkezin Döner sermaye saymanlığını yürütmek ve kayıtlarını takip etmek,
6 Okul ve grup randevularını almak, duyurmak, kayıt ve istatistiklerini tutmak,
7 Randevulu ziyaretlerde gelen katılımcıların dekont bilgilerini kaydetmek ve arşivlemek,
8 Halk günü, özel etkinlikler ve okul ziyaretlerine ilişkin kayıtları (tarih, gelen kişi sayısı, etkinliğin kapsamı vb.) tutmak,
9 Akademik ve İdari personelin özlük dosyalarını arşivlemek ve izin (yıllık, mazeret, görevlendirme, ücretsiz) işlemlerini kayıt etmek,
10 Hizmet konutları, teleskop binaları ve depolara ilişkin tüm belgelerin (bina çizim planları, bina elektrik-su planı, araç-gereçler, her türlü belge vb.) kayıtlarını tutmak ve ilgili klasörlerde arşivlemek,
11 Halk günü, özel etkinlikler ve okul ziyaretlerinde elde edilen gelirlerin kayıtlarını (tarih, kişi sayısı, gelir, etkinlik türü vb.) tutmak,
12 Yıllık ve aylık faaliyet raporlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
13 Elektrik ve su sayaçlarını aylık olarak okuyarak ilgili formlara işlemek ve takip etmek,
14 Gökbilim Okulu, Halk Günü, Özel Etkinlikler ve Randevulu Etkinlikler için gereken malzemelerin tespiti ve alımını sağlamak,
15 Hizmet konutları, teleskop binaları ile dış mekanlarda yapılacak bakım-onarım faaliyetlerine yardımcı olmak,
16 6 numaralı hizmet konutunun mutfak, banyo ve WC alanların temiz tutulması ve bırakılması,
17 Kış aylarında teleskopların kubbe ve çatı katlarında yoğun kar sonrası birikmiş karın temizlenmesine yardımcı olmak,
18 Üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.