Özavcı, İ., Selam, S. O., Baştürk, Ö., Yılmaz, M., V2280 Cygni Sisteminin Kepler Işık Eğrileri Ve Dönem Analizi, 2012, VII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğrenci kongresi
Esmer, E. M., Selam, S. O., Tezcan, C. T., Özavcı, İ., Baştürk, Ö., 2012, Farklı Morfolojilere Sahip Kepler Işık Eğrileri, VII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğrenci kongresi
Baştürk, Ö., Selam, O. S., Dall, T. H., Ötegezegen Keşfindeki Zorluklar Soğuk Yıldızlarda Gözlenen Farklı Hız Alanları, 2010, VI. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi
Çalişkan, Ş., Tanriverdi, T., Elmasli, A., Kılıçoğlu, T., Albayrak, B., Selam, S. O., Üç Örten Çift Yildiz Sisteminin Dönem Değişimi, U Coronae Borealis, DI Pegasi Ve AH Virgo, 2008, V. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi
Tanrıverdi, T., Selam, S. O., Albayrak, B., TT Her Çift Sisteminin Dönem Değişimi, 2007, XV. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı
Yılmaz, M., Albayrak, B., Selam, S. O., SW Lac’in Uzun Dönemli Işık Değişimi, 2007, XV. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı
Şenavcı, H. V., Çolak, T., Müyesseroğlu, Z., Selam, O. S., Albayrak, B., TX Her ve HS Her Çift Yildizlarinin Işik Eğrisi Analizi, 2007, XV. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı
Törün, M. E., Albayrak, B., Selam, S. O., V842 Her Çift Sisteminin Dönem Değişimi, 2007, XV. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı
Törün, M. E., Kahraman, A. S., Selam, S. O., Albayrak, B., GO Cyg Örten Çift Sisteminin Dönem Değişimi, 2007, XV Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı
Topal, S., Ekmekçi, F., CC And ve V350 Peg\’in 2005 Yılı Fotometrik Gözlemleri, 2007, XV Ulusal Astronomi Kongresi, TC İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Cilt II, Editörler:H.Gülseçen,F.Limboz,A.F.Teker, s.805.
Yılmaz, M., Albayrak, B., Selam, S.O., SW Lac’ın Uzun Dönemli Işık Değişimi, 2006, XV. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul (Basımda)
Törün, M. E., Albayrak, B., Selam, S. O., “V842 Her Çift Sisteminin Dönem Değişimi”, 2006, XV. Ulusal Astronomi Kongresi, 28 Ağustos – 01 Eylül 2006, İstanbul
Törün, M. E., Kahraman, A. S., Selam, S.O., Albayrak, B., , 2006, XV. Ulusal Astronomi Kongresi, 28 Ağustos – 1 Eylül 2006, İstanbul
Şenavcı, H.V., Çolak, T., Müyesseroğlu, Z., Selam, S.O., Albayrak, B., TX Her ve HS Her Çift Yıldızlarının Işık Eğrisi Analizi, 2006, XV. Ulusal Astronomi Kongresi, Bildiri
Çolak, T., Müyesseroğlu, Z., Selam, S.O., Albayrak, B., W Uma Türü XY Leo, EE Cet ve AQ Psc’ın Fotometrik Analizi, 2006, XV. Ulusal Astronomi Kongresi, Bildiri
Elmaslı, A., Özavcı, İ., Tanrıverdi, T., Kara, A., Yılmaz, M., Şenavcı, H.V., Aksu, O., Çetintaş, C., Ak, T., Selam, S.O., Albayrak, B., AR Aur ve UV Leo Çift Sistemlerinin Dönem Değişimi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri,
S.O. Selam, HIPPARCOS Keşfi W UMa Türü Değen Çiftlerin Anahtar Parametreleri, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, (baskıda)
Çetintaş, C., Şenavcı, H. V., Elmaslı A., Tanrıverdi, T., Yılmaz, M., Özavcı, İ., Kara, A., Aksu, O., Albayrak, B., ve Selam, S.O., BB Peg Sisteminin Dönem ve Işık Eğrisi Analizi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos– 4 Eylül 2004, Kayseri (baskıda).
Aksu, O., Kara, A., Yılmaz, M., Özavcı, İ., Tanrıverdi, T., Elmaslı, A., Çetintaş, C., Şenavcı, H. V., Selam, S.O., ve Albayrak, B., UX Her ve CO Lac Çift Sistemlerinin Dönem Değişimi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, 31 Ağustos– 4 Eylül 2004, Kayseri (baskıda).
Kara, A., Aksu, O., Tanrıverdi, T., Çetintaş, C., Şenavcı, H. V., Yılmaz, M., Özavcı, İ., Elmaslı, A., Ak, T., Albayrak, B., ve Selam, S.O., CF Tau Çift Yıldızının Dönem Değişimi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, 31 Ağustos– 4 Eylül 2004, Kayseri (baskıda).
Yılmaz, M., Tanrıverdi, T., Çetintaş, C., Şenavcı, H.V., Aksu, O., Kara, A., Elmaslı, A., Özavcı, İ., Albayrak, B., Selam, S.O., NN Vir ve V351 Peg’in Fotometrik Analizi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, (baskıda)
Tunç, T., Elmaslı, A., Çetintaş, C., Aksu, O., Özavcı, İ., Tanrıverdi, T., Yılmaz, M., Kaya, F., Şenavcı, H.V., Kara, A., Albayrak, B., Selam, S.O., SZ Her Çift Yıldızının Dönem Değişimi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, (basımda)
Ekmekçi, F., Özeren, F.F., UX Ari’nin 1991-1994 Fotometrik Gözlemleri, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri 31 Ağustos-4 Eylül 2004, Editörler: F.F. Özeren ve İ. Küçük, s.380.
Kaya, F., Engin, M. F., Kösemen, S., Tunç, T., Kara, A., Selam, S. O., ve Albayrak, B., Ankara Üniversitesi Gözlemevi’ndeki Bilimsel Çalışmalar, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, (baskıda)
Tanrıverdi, T., Çetintaş, C., Şenavcı, H.V., Kara, A., Aksu, O., Özavcı, İ., ., Elmaslı, A., Yılmaz, M., Selam, S.O., Albayrak, B., SW Lac’ın 3 Yıllık Işık Eğrisi Değişimi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, (baskıda)
Çolak, T., Müyesseroğlu, Z., HS Herculis Çift Yıldızının Dönem Analizi, 2004, Ulusal Astronomi Kongresi, Poster Sunumu
Şenavcı, H.V., Yılmaz, M., Özavcı, İ., Aksu, O., Çetintaş, C., Elmaslı, A., Kara, A., Tanrıverdi, T., Albayrak, B., Selam, S.O., V776 Cas ve V842 Her Değen Çift Yıldızlarının Işık Eğrisi Analizi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, (baskıda).
Özavcı, İ., Elmaslı, A., Aksu, O., Yılmaz, M., Çetintaş, C., Şenavcı, H.V., Tanrıverdi, T., Kara, A., Ak, T., Selam, S.O., Albayrak, B., AM Leo ve TX Her Çift Sistemlerinin Dönem Değişimi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri,
Elmaslı, A., Albayrak, B., SV Cam, V836 Cyg, ve UV Leo Sistemlerinin Dönem Değişimleri, 2003, XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı, 2-6 Eylül 2002, Antalya, sayfa 357
Çetintaş, C. ve Albayrak, B., OO Aql ve XY Leo Sistemlerinin Dönem Değişimleri, 2002, XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı Tebliğleri, s. 361, 2-6 Eylül TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya.
Elmaslı, A. ve Albayrak, B., SV Cam, V836 Cyg ve UV Leo Sistemlerinin Dönem Değişimleri, 2002, XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı Tebliğleri, s. 357, 2-6 Eylül TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya.
Albayrak, B., Aydın, C. and Koçer, D., Kahverengi Cüceler ve H-R Dıyagramı, 2002, XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı Tebliğleri, s. 101, 2-6 Eylül TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya.
Şenavcı, H.V. ve Albayrak, B., TX Her ve YY Eri Sistemlerinin Dönem Değişimleri, 2002, XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı Tebliğleri, s. 368, 2-6 Eylül TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya.
Aksu, O. ve Albayrak, B., AR Aur ve TZ Boo Sistemlerinin Dönem Değişimleri, 2002, XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı Tebliğleri, s. 373, 2-6 Eylül TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya.
Ekmekçi, F., Özeren, F.F., Albayrak, B., Ak, H., Etkin Çift Yıldız Sistemleri RT And ve ER Vul’un 1995-1998 Gözlemleri, 2000, XI. Ulusal Astronomi Toplantısı, Fırat Üni. Fizik Bölümü, Elazığ, 7-10 Ağustos 1999, Editörler:Cemal Aydın, Selim O. Selam, Ethem Der
S. Selam, W UMa Sisteminin Yörünge Dönemi Değişimleri, 1999, XI. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.192
Ekmekçi, F., Özeren, F. F., Albayrak, B., Bazı Kromosferik Aktif Çift Yıldızların Gözlemleri, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi, İ.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 – 6 Eylül, İstanbul, Türkiye, s. 504.
Ekmekçi, F., Özeren, F. F., Albayrak, B., Demircan, O., Bazı Orta Dönemli RS CVn’lerin Dönem Değişimi, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi, İ.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 – 6 Eylül, İstanbul,s. 51-55.
Albayrak, B., Müyesseroğlu, Z., BO CVn’ nin Işık Eğrisi ve Yörünge Analizi, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi, İ.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 – 6 Eylül, İstanbul, s. 90-95.
Özdemir, S., Albayrak, B., Aslan, Z., Demircan, O., Ak, H., Müyesseroğlu, Z., Yüce, K., Karbon Yıldızları: UX Dra ve RY Dra\’nın V ve R Gözlemleri, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi, İ.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 – 6 Eylül, İstanbul, Türkiye, s. 508.
Özeren, F. F., Albayrak, B., Ekmekçi, F., Demircan, O., Bazı Kısa Dönemli RS CVn’lerin Dönem Değişimi, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi, İ.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 – 6 Eylül, İstanbuls, 56-60.
Özdemir, S., Demircan, O., Müyesseroğlu, Z., Albayrak, B. , Tanrıver, M., Ak, H., BF Aur Çift Yıldızının UBV Işık Eğrisi Analizi, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi, İ.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 – 6 Eylül, İstanbul, Türkiye, s. 131-137.
Özdemir, S., Yüce, K., Dewmircan, O., Engin, S., Yılmaz, N., V1357 Cyg\’nin UBV Işık Eğrisi, 1996, X.Ulusal Astronomi Kongresi , İstanbul,
Ak, H., Demircan, O., Özdemir, S., Albayrak, B., Tanrıver, M., OB Bileşenli CQ Cep Çift Yıldız Sisteminin Işık Eğrisi ve Yörünge Analizi, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi, İ.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 – 6 Eylül, İstanbul, Türkiye, s. 146-153.
Helvacı, M., Aydın, C., Demircan,.O., U Peg Değen Çift Yıldız Sisteminin Dönem Analizi, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri., s, 164.
O Demircan, E. Derman, A. Akalın, S. Selam, Z. Müyesseroğlu, AB And Çift Yıldız Sisteminin Dönem Analizi, 1994, IX. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.161
S. Selam, O. Demircan, Algol Türü TX UMa, R CMa, ve RW Per\’in Dönem Analizi, 1994, IX. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.161
A.Akalin, O.Demircan, E.Derman, BX Andin Isik Dönem Degisimleri, 1994, VIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (7-11 Eylül 1992) p.344
B.Gürol, E.Derman, AÜFF Ahlatlibel Rasathanesi\’nde Sönümleme Katsayilarinin Mevsimsel Degisiminin Incelenmesi, 1994, VIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (7-11 Eylül 1992), pp. 336
B. Gürol, S. Selam, HW Vir Yarı-ayrık Çift Sisteminin UBV Fotometrik Gözlemleri<, 1994, IX. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.59
S. Selam, U Cep Sisteminde Dönem Değişimleri, 1994, IX. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.45
Hack, M., Aydın, C., Sakin Bir Dönemde CH Cygni, 1992, VIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s 141
Z. Müyesseroğlu, S. Selam, O. Demircan, Örten Çift Yıldızlarda 3. Cismin Tutulma Derinliklerine Etkisi, 1992, VIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.362
S. Selam, F.F. Özeren, 1990-91 Yıllarında A.Ü.Ahlatlıbel Gözlemevi\’nde Yapılan Fotometrik Gözlemler, 1992, VIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.369
S. Selam, O. Demircan, Algol Türü Örten Değişen ST Persei\’nin Dönem Analizi, 1992, VIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.275
S. Selam, O. Demircan, Eliptik Yörüngeli Örten Çift Yıldızların Işık Eğrilerinin Analizi, 1992, VIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.304
E. Derman, O. Demircan, C. Aydın, N. Yılmaz, S. Engin, Z. Müyesseroğlu, S. Selam, F. Ekmekçi, A. Akalın, F. Özeren, G. Kahraman, H. Dündar, B. Gürol, B. Albayrak, V. Kalkan, N. Çağırıcı, N. Aslan, A.Ü. Gözlemevi\’nde Yapılan Çift Yıldızların Fotoelektrik Fotometrisi, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.499
S. Selam, O. Demircan, Değen ve Değmeye Yakın Çift Yıldızlar, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.419
H.Dündar, E.Derman, O. Demircan, AM Leo Degen Çift Yildizinin Isik ve Dönem Degisimleri, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (Silivri-Istanbul, 10-15 Eylül 1990), pp. 481-489
S. Selam, O. Demircan, E. Derman, LS Delphini Yakın Çift Yıldızının Dönem Analizi, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.183
Z. Müyesseroğlu, S. Selam, A.Ü. Ahlatlıbel Gözlemevi İçin Standart UBV Sistemine Dönüşüm Katsayıları, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.447
Z.Aslan, E.Derman, A.Akalin, DH Leo Dizgesinde Fotometrik Etkinlik, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, (Silivri-Istanbul, 10-15 Eylül 1990), pp. 333-342
Z. Müyesseroglu, O. Demircan, E.Derman, V346 Aql., KR Cyg. ve FG Hya Çift Yildizlarinin Isik ve Dönem Analizleri, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (Silivri-Istanbul, 10-15 Eylül 1990), pp. 351-366
A.Akalin, S. Engin, O. Demircan, E.Derman, Atmosferik Tutulma Gösteren Delta Sagittae Çift Yildizi, 1991, VIl. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (Silivri – Istanbul, 10-15 Eylül 1990), pp. 343-350
O. Demircan, E.Derman, A. Akalin, AH Virginis Degen Çift Yildizinin Dönem Analizi, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (Silivri-Istanbul 10-15 Eylül 1990), pp. 409-410
F. Özeren, O. Demircan, E.Derman, Çok Uzun Dönemli bir RS CVn Yildizi; EK Eri, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (Silivri-Istanbul, 10-15 Eylül 1990), pp. 457-464
F.Ekmekçi, C.Aydin, E.Derman, UX Arietis\’in Fotoelektrik Isikölçümü, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (Silivri – Istanbul, 10-15 Eylül 1990), pp. 465-480
Derman, E., Demircan, O., Aydın, C., Yılmaz, N., Engin, S., Müyesseroğlu, Z., Selam, S. O., Ekmekçi, F., Akalın, A.,Özeren, F. F., Kahraman, G., Dündar, H., Gürol, B., Albayrak, B., Kalkan, V., Çağırıcı, N., Aslan, N., A. Ü. Gözlemevinde Yapılan Çift Yıldızların Fotoelektrik Fotometresi, 1990, VII. Ulusal Astronomi Kongresi, 10 -15 Eylül, Silivri, İstanbul-Türkiye, s. 499.