yasemin_karademirciE-posta  yaseminkarademirci [at] gmail.com
İş Tel:
Kişisel Web:
 
 
 
Akademik Özgeçmiş
Lisans: Devam Ediyor, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
 
Üstlendiği Görevler
• Gece gözlemcisi
• Gök olayları takviminin hazırlanması
• Popüler Etkinlikler ve Gökbilim Okulu Ekibi görevlisi
• Bazı randevulu etkinlikler kapsamında sunum yapma