BİRİMİN ADI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
BİRİM Teknik Komisyon
Üst Yönetici/Yöneticileri Merkez Müdürü/Merkez Müdür Yardımcısı/Yönetim Kurulu

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Bu komisyonun temel görevi merkezimizde bulunan teleskoplar, makinalar, teçhizatlar ve ilgili her türlü gözlem araçlarının bakım ve onarımından sorumludur. Dört (4) üyeden oluşan “Teknik Komisyon” Merkez Yönetim Kurulunca seçilir ve 2 yıllık süre ile görevlendirilir.
1 Teleskop ve odak düzlemi aletlerinin ayda en az bir gün olacak şekilde düzenli bakımlarını ve kontrollerini yapmak,
2 Arızalanan teleskop ve odak düzlemi aletlerin çalışır hale getirilmesini sağlamak,
3 Teleskop ve odak düzlemi kontrol ekipmanlarına ilişkin düzenlemeleri (yazılım, kablolama, donanımsal yapılandırma, iletim hatlarını iyileştirme vb.) yapmak ve gerektiğinde yenilenmesini sağlamak amacıyla merkez müdürlüğünden talepte bulunmak,
4 Teleskop ve odak düzlemi aletlerine ait yardımcı araçların (UPS, soğutucu, bilgisayarlar, fiber kablo vb.) bakım ve onarım işlerini yürütmek ve çözümler önermek,
5 Teleskop aynası ve/veya düzeltici merceklerinin yıllık bakım çalışmalarını yürütmek,
6 Yeni teleskop ve odak düzlemi aletleri kazandırmak üzere gerekli çalışmalar yapmak ve rapor olarak merkeze sunmak,
7 Teleskop ve odak düzlemi aletlerini gözlem proje önerileri doğrultusunda hazır hale getirmek,
8 Teleskopların kubbe bakımlarını sağlamak ve arızalanması halinde çalışır hale getirmek ve olası arızalara çözüm önerileri sunmak,
9 Teleskopların yönelim ve odak ayarlarını düzenli olarak kontrol etmek ve belirli aralıklarla bakımlarını sağlamak,
10 Teleskoplara ilişkin olarak bildirilmiş teknik sorunları takip etmek ve herhangi bir teknik sorun durumunda en kısa sürede müdahale ederek çözmeye çalışmak ve / veya çözüm önerisi geliştirmek,
11 Gözlem veri arşiv sistemi için çalışmalar yapmak ve veri arşiv sistemi oluşturmak,
12 Belirli dönemlerde teleskoplarla teknik gözlemler yapmak ve teleskop ve odak düzlemi aletlerinin daha etkin hale getirilmesini sağlamak,
13 Teleskopların ve odak düzlemi aletlerinin kullanımı ve çalıştırılmasına yönelik kullanım kılavuzları hazırlamak ve merkeze sunmak,
14 Yapılan teknik faaliyetlere ilişkin Merkez Müdürlüğü’ne yılda iki kez rapor sunmak,
15 Halk günleri ve özel etkinlikler öncesi teleskop ve yardımcı gözlem araçlarının kontrollerini ve bakımlarını yapmak, etkinliklere hazır hale getirmek,
16 Halk günleri ve özel etkinliklerde ve organizasyonunda yazılımsal ve donanımsal olarak destek vermek, teleskopları çalışır hale getirmek,
17 Merkezimizde bulunan tüm gözlem araçlarına ilişkin bir envanter hazırlamak ve merkeze rapor olarak sunmak,
18 Merkez müdürlüğünce belirlenmiş ek teknik görevleri yerine getirmek.