BİRİMİN ADI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
PERSONEL Abdullah Okan
Üst Yönetici/Yöneticileri Merkez Müdürü/Merkez Müdür Yardımcısı

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

1 Merkezimiz teleskop, müze, gözlemci ve idari binalarda meydana gelen her türlü (su, elektrik, kapı, pencere, boya, sıva, alçı, kırık, çatlak vb.) arızaları takip etmek ve bakımlarını sağlamak,
2 Günlük olarak tüm binaları kontrol etmek ve var olan arızaları/eksikleri saptamak ve onarmak,
3 ş-talep arıza formlarını düzenli olarak kontrol etmek ve arızaları/eksikleri saptamak ve onarmak,
4 Merkez kampüsü içerisinde bulunan her türlü aydınlatmaların (tabela, sokak lambası, etkinlik alan lambaları) bakım ve onarımlarını sağlamak,
5 Hizmet konutlarının, teleskop binalarının ve depolara ait yapı belgelerinin (bina çizim planları, bina elektrik-su planı, araç-gereçler, her türlü belge vb.) kayıtlarını tutmak ve ilgili klasörlerde arşivlemek,
6 Teleskopların, kubbe ve teleskop mekanik aksamlarının bakım ve onarımlarını sağlamak,
7 İnternet, telefon, elektrik alt yapısı ile ilgili meydana gelen arızaları tespit etmek ve onarmak,
8 Hizmet konutlarının, bahçe ve teleskop binalarındaki su arızlarını saptamak ve onarmak,
9 Merkezimiz bünyesinde bulunan tüm yapı malzemelerinin (boya, alçı, çimento, boru, fırça, vb.) kaydını tutmak ve merkez müdürlüğüne sunmak,
10 Merkezimiz bünyesinde bulunan tüm makine ve teçhizatların (bilgisayar, klavye, fare, yazıcı, wifi, buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinası, projeksiyon, ethernet kablosu, telsiz, elektrik vb.) bakım ve onarımlarını sağlamak,
11 Merkezimiz bünyesinde bulunan tüm makine ve teçhizatlara (atölye malzemeleri dahil) ilişkin envanter oluşturmak ve merkez müdürlüğüne sunmak,
12 Merkezimiz bünyesinde bulunan tüm makine ve teçhizatların yenilenmesini veya yenilerinin temin edilmesini sağlamak üzere merkez müdürlüğüne rapor sunmak,
13 Kış aylarında teleskopların kubbe ve çatı katlarında yoğun kar sonrası birikmiş karı temizlemek ve kubbelerin çalışmasını sağlamak,
14 Kış aylarında teleskopların ve kubbelerin donmasını engellemek için uygun yerlere ısıtıcılar koymak ve kubbeleri en az bir tur dönecek şekilde çalıştırmak,
15 Okul ve Grupların rasathane ziyaretinde, konuklara teleskoplarla gözlem yaptırtmak ve rasathane müzesini gezdirmek,
16 6 numaralı hizmet konutunun mutfak, banyo ve WC alanların temiz tutulması ve bırakılması,
17 10 numaralı Depo hizmet binasının düzeninden sorumlu olmak,
18 Üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yerine getirmek.