Ağırlıklı olarak örten çift yıldızların ve değişen yıldızların fotoelektrik ışık-ölçüm gözlemlerinde kullanılmaktadır.
Teknik Özellikler
Açıklık: 300 mm
Odak Oranı: f/16
Odak Uzunluğu: 4800 mm
Görüntü Ölçeği: 43 yaysn/mm
Üretici: E. Popp Tele-Optik, Zürih
Odak Düzlemi Aletleri
• Optec SSP-5A fotoelektrik ışıkölçer (Hamamatsu R1414 fototüplü)
• Standart 1 mm açıklıklı diyafram
• Johnson UBV filtreler, motorize filtre sürgüsü
• 80386 PC ile bilgisayar kontollü veri aktarımı