BİRİMİN ADI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
BİRİM Kısmi Zamanlı Öğrenciler
Üst Yönetici/Yöneticileri Merkez Müdürü/Merkez Müdür Yardımcısı/Yönetim Kurulu

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Kısmi zamanlı öğrenciler, merkezimizde yürütülen bilimsel gözlemler, yazılım ve teknik konularda, gerçekleştirilen popüler (halk günleri ve özel etkinlikler) etkinlikler, okul ziyaretleri ve gökbilim okulunda yardımcı personel olarak görev almakla sorumludurlar. Merkez tarafından her yıl güz, bahar ve yaz döneminde seçilen “Kısmi Zamanlı Öğrenciler” aşağıda listelenen görev tanımlarını yerine getirmekle yükümlüdürler.
1 Haftalık gözlem gözlem gruplarında haftada en az bir gece bilimsel gözlemlere katılmak,
2 Merkezde ortaya çıkan teknik problemlerin giderilmesine yardımcı olmak,
3 Teleskoplarda çıkabilecek problemlerin çözümüne yardımcı olmak,
4 Gözlem araçlarının kurulumu ve araştırma-geliştirme çalışmalarına katılmak ve yardımcı olmak,
5 Rasathanede, Gökbilim Okulu’nda ve Rasathane’den talep edilmesi durumunda Rasathane dışında düzenlenecek olan etkinliklerde kullanılacak olan gözlem araçlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
6 Gözlemci Konutu, Teleskop Binaları ve Gökbilim Okulu’ndaki bilgisayarların donanım, yazılım ve işletim sistemlerinin kurulumuna ve olası problemlerin giderilmesine destek olmak,
7 Rasathanenin bilgisayar altyapısını geliştirmek üzere yapılacak araştırma-geliştirme çalışmalarına destek olmak,
8 Gerektiğinde merkezimizin internet sitesinin yeniden yapılandırılması, yönetimi ve güncellenmesi ve çalışmalarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,
9 Rasathanenin popüler etkinlikleri ve randevu alarak rasathaneyi ziyaret eden kamu kurum ve kuruluşlarının ve okulların rasathaneyi ziyaretlerinde görev almak, sunumların gerçekleştirmesinde ve teleskoplarla yapılan gözlemlerde ziyaretçilere yardımcı olmak,
10 Randevulu etkinliklerde kullanılmak üzere çeşitli yaş gruplarına yönelik, gökbilimin farklı konularında sunum ve posterlerin hazırlanmasına ve güncellenmesine yardımcı olmak,
11 Gökbilim Okulu’nda düzenlenecek etkinliklerde görev almak,
12 Gökbilim Okulu etkinliklerinin düzenlenmesine yönelik hazırlık çalışmalarına (programların, sunumların ve oyunların planlanması ve gerekli materyalin hazırlanması gibi) katılmak ve yardımcı olmak,
13 Merkezimiz kapsamında düzenlenen etkinliklerin sosyal medya platformlarında (facebook, twitter, instagram gibi), e-posta listelerinde (googlegroups, whatsapp, yahoogroups, ank-club gibi) ve çeşitli internet sitelerinde duyurulması ve tanıtımlarının yapılmasına yardımcı olmak,
14 Etkinliklerin, Rasathane, Fen Fakültesi ve Ankara Üniversitesi’nin internet sitelerinden duyurulmasına yönelik yazı ve görsellerin hazırlanmasına katkıda bulunmak,
15 Etkinliklerinin basın-yayın organlarına duyurulması ve tanıtımlarının yapılması konularında rasathane yönetimi tarafından verilecek görevleri yerine getirmek,
16 Halk Günleri, Özel Etkinlikler ve gerektiğinde randevulu ziyaretlerde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek,
17 Etkinliklerde kullanılacak olan sunumların hazırlanmasında, etkinlik tarihlerinin belirlenmesinde ve etkinliğe yönelik düzenlemelerin yapılmasında tüm merkez çalışanlarıyla birlikte koordinasyon içinde hareket etmek, bu konularda verilecek görevleri yerine getirmek,
18 Merkez müdürlüğü tarafından verilecek olan ek görevleri yerine getirmek.