BİRİMİN ADI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
PERSONEL Kemal Uçar
Üst Yönetici/Yöneticileri Merkez Müdürü/Merkez Müdür Yardımcısı

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

1 Merkezimiz kampüs içerisindeki tüm bahçe işlerini (budama, çim biçme, sulama, ağaç dikme vb.) bakımını yapmak ve düzenlemek,
2 Otopark, etkinlik alanı, hizmet konutlarının çevresi ve yolların genel bakım ve temizliğini yapmak,
3 T80, T40, T35 ve T15 teleskop binalarını haftalık olarak genel bakım ve temizliğini sağlamak (süpürmek, yerlere paspas atmak, çöpleri atmak, örümcek ağlarını temizlemek, buzdolabı ve dolap içlerini temizlemek, WC ve mutfağı çamaşır suyu ile temizlemek, sabun-deterjan-tuvalet kağıdı gibi gerekli temizlik malzemelerini yerleştirmek),
4 Müze ziyaretleri öncesi ve sonrası Müze binasının genel bakım ve temizliğini yapmak (teleskop binalarında olduğu gibi),
5 5 ve 6 numaralı hizmet konutundaki Seminer salonu ve Gökbilim Okulu’nun haftalık olarak genel temizliğini yapmak,
6 Gökbilim Okulu ziyaretleri öncesi ve sonrası mutfak, banyo, WC ve odaların temizliğini yapmak (yerleri süpürmek ve paspaslamak, çöpleri toplamak ve atmak, mutfak-banyo-WC çamaşır suyu ile temizlemek ve sabun-deterjan-tuvalet kağıdı gibi gerekli temizlik malzemelerini yerleştirmek),
7 Okul ziyaretleri öncesi ve sonrası Seminer Salonunun temizliğini yapmak,
8 Halk Günü etkinlikleri öncesi ve sonrası etkinlik alanını temizlemek, çöpleri toplamak ve atmak, teleskop binalarını süpürmek ve paspaslamak,
9 Bahçe bakım – onarım işlerinde ve temizlik işlerinde kullanılan malzemelerin kaydını tutmak ve gerektiğinde yeni malzeme alımı için merkez müdürlüğüne rapor sunmak,
10 Etkinlik alanı, teleskop binaları, bahçe ve yollarda eksiklikleri tespit etmek ve merkez müdürlüğüne bildirmek,
11 Bahçe ve çevre düzenlemesini sağlamak,
12 Gerektiğinde ağaç, çalı-çırpı ve bitkileri budamak ve kesmek,
13 Kampüs alanı içerisine yeni ağaç fidanları dikmek ve yeni fidan temin edilmesi için merkez müdürlüğüne rapor sunmak,
14 Her türlü bakım ve onarım faaliyetlerine yardımcı olmak,
15 Kış aylarında teleskopların kubbe ve çatı katlarında yoğun kar sonrası birikmiş karı temizlemek,
16 Kış aylarında yağan yoğun kar sonrası teleskoplara giden yolları kardan temizlemek ve yolları açmak,
17 Kış aylarında yağan yoğun kar sonrası hizmet konutlarının kapı önünde biriken karları temizlemek ve yolları açmak,
18 Üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.