Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2014 yılı II. gözlem dönemi proje başvuruları sona ermiştir. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Başvuru No. Proje Araştırmacıları İstenen (Verilen) Gece Sayısı Araştırma Başlığı Teleskop Proje No.
01 Bedri KESKİN 8 (6) Bir Algol Türü Sistem Olan U CrB’nin Minimum Zamanı, Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri T40 T40_2014_II_01
02 Anıl ÖZKELEŞ
Cihan Tuğrul TEZCAN
Engin BAHAR
Onur YÖRÜKOĞLU
Sercan ÖZ
Koray SEVİM
İbrahim ÖZAVCI
Zeynep AVCI
9 (8) Johnson ve Strömgren filtrelerini kullanarak, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi için mesvimsel sönümleme katsayılarının elde edilmesi ve standart sisteme dönüşüm kaysayılarının hesabının yapılması. T40 T40_2014_II_02
03 Osman KARAKUŞ 13 (13) Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması T40 T40_2014_II_03
04 Özgür BAŞTÜRK
Koray SEVİM
Artem BURDANOV
Tobias Cornelius HİNSE
Mesut YILMAZ
İbrahim ÖZAVCI
Hakan Volkan ŞENAVCI
Cihan Tuğrul TEZCAN
Anıl ÖZKELEŞ
Engin BAHAR
Ufuk BOSTANCI
Tolgahan KILIÇOĞLU
Şeyma ÇALIŞKAN
Onur YÖRÜKOĞLU
Zeynep AVCI
Reyhan ORHAN
Sercan ÖZ
16 (14) Bazı Ötegezegenlerin Geçiş Gözlemleri T40 T40_2014_II_04
05 H. Volkan ŞENAVCI
Özgür BAŞTÜRK
İbrahim ÖZAVCI
Mesut YILMAZ
Şeyma ÇALIŞKAN
Tolgahan KILIÇOĞLU
Taner TANRIVERDİ
C. Tuğrul TEZCAN
Anıl ÖZKELEŞ
Engin BAHAR
Zeynep AVCI
Sercan ÖZ
Onur YÖRÜKOĞLU
15 (15) Çift Yıldızlar Etrafında Ötegezegen Araştırması T40 T40_2014_II_05
06 Mesut YILMAZ
Özgür BAŞTÜRK
Tolgahan KILIÇOĞLU
İbrahim ÖZAVCI
Hakan Volkan ŞENAVCI
Şeyma ÇALIŞKAN
Zeynep AVCI
Engin BAHAR
Reyhan ORHAN
Anıl ÖZKELEŞ
Onur YÖRÜKOĞLU
Sercan ÖZ
Cihan Tuğrul TEZCAN
Didem Dilan İZCİ
Damla GÜMÜŞ
40 (36) Uzun dönemli W Serpentis Türü ve Yeni Dönemli Değişen Yıldızların Fotometrik Analizi T40 T40_2014_II_06
07 İbrahim ÖZAVCI
Koray SEVİM
Mesut YILMAZ
Hakan Volkan ŞENAVCI
Özgür BAŞTÜRK
Tolgahan KILIÇOĞLU
Şeyma ÇALIŞKAN
Cihan Tuğrul TEZCAN
Onur YÖRÜKOĞLU
Anıl ÖZKELEŞ
Engin BAHAR
Zeynep AVCI
Damla GÜMÜŞ
Sercan ÖZ
Ufuk BOSTANCI
30 (24) Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T40 T40_2014_II_07
08 Cihan Tuğrul TEZCAN
Engin BAHAR
Anıl ÖZKELEŞ
Sercan ÖZ
Onur YÖRÜKOĞLU
Zeynep AVCI
Derya ÖZTÜRK
Özgür BAŞTÜRK
Hakan Volkan ŞENAVCI
Mesut YILMAZ
Şeyma ÇALIŞKAN
İbrahim ÖZAVCI
Tolgahan KILIÇOĞLU
30 (20) Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri T40 T40_2014_II_08
T TEKNİK ZAMAN 3 (3)

 

Kreiken Teleskobu 2014 Yılı II. Gözlem Dönemi Programı

2014 Nisan Mayıs Haziran
1 6, 7 4, 5 6, 7
2 6, 7 3 6, 7
3 7 6, 8 7
4 2 6, 8 2, 4
5 6, 8 2, 5 4
6 6, 8 5 3
7 5, 7 6, 7 6, 8
8 4, 5 4, 6 4, 6
9 1 3 2, 5
10 5, 8 1 4
11 3, 4 5, 6 6, 7
12 6, 7 4, 5 TEKNİK ZAMAN, 8
13 6, 7 5, 8 3
14 2 TEKNİK ZAMAN, 8 5, 6
15 TEKNİK ZAMAN, 8 5, 6 5, 6
16 6, 7 3 2, 5
17 6, 7 1 6, 8
18 3 5, 6 2
19 5, 8 2 5, 7
20 5, 6 4, 6 3
21 1 2 5, 8
22 7 6, 7 5, 6
23 6, 8 3 6, 7
24 7 6, 7 7
25 3 4, 8 4, 6
26 7 4, 8 6, 8
27 7 4, 7 3
28 1 6, 7 4, 6
29 6, 8 1 4
30 2 3 6, 8
31 6, 8

Gözlem Proje önerilerinde, “önceki gözlem projesinin” devamıdır şeklinde nitelendirilen projelerde, bir önceki gözlem projesi döneminde gerçekleştirilen gözlemler ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Durum değerlendirmesi yapılmalıdır ve neden gözlemlerin devamına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.


Uyarı:
Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.

Gözlem Değerlendirme Komisyonu