Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2012 yılı 3. dönem gözlem proje başvuruları sona ermiştir. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Başvuru No
Proje Araştırmacıları
İstenen (Verilen) Gece Sayısı
Araştırma Başlığı
Teleskop
Proje No
01
Osman KARAKUŞ
21 (15)
Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması
T40
AUG_Kreiken_III_12_01
02
Hakan V. Şenavcı, Lale Çelik, İbrahim Özavcı, M. Ertan Törün, E.Murat Esmer, C.Tuğrul Tezcan
19 (11)
Çift Yıldızlar Etrafında Ötegezegen Araştırması
T40
AUG_Kreiken_III_12_02
03
Hakan V. Şenavcı, Lale Çelik, İbrahim Özavcı, M. Ertan Törün, E.Murat Esmer, C.Tuğrul Tezcan
4 (3)
SW Lac’ın Uzun Dönemli Işık Değişimi
T40
AUG_Kreiken_III_12_03
04
Neslihan Alan, Gözde Saral, Mehmet Alpsoy, Muhammed Şemuni
7 (7)
Algol Türü Bazı Sistemlerin Fiziksel Parametrelerinin Elde Edilmesi
T40
AUG_Kreiken_III_12_04
05
Birol Gürol, Naim Bağıran
10 (8)
Bazı Algol Türü Örten Çift Yıldızların Strömgren ve Johnson Fotometrisi, Işık Eğrisi ve Dönem Değişim Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_12_05
06
Birol Gürol, M.Burak Doğrual, M.Naim Bağıran
7 (6)
Bazı Landolt Standart Yıldızların Gözlemleri Yapılarak Kreiken Teleskobunda Kullanılan Gözlem Araçları İçin Standart Sisteme Dönüşüm Katsayılarının Belirlenmesi
T40
AUG_Kreiken_III_12_06
07
Yahya Demircan, Abdullah Okan, Hande Gürsoytrak, Zahide Terzioğlu, Gökhan Gökay
12 (11)
ASAS Veritabanındaki W-UMa Türü Sistemlerin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_12_07
08
Birol Gürol, Yahya Demircan, Abdullah Okan, Hande Gürsoytrak, Zahide Terzioğlu, Sonay Cerit, Burak Doğruel
16(9)
Bazı Kısa Dönemli Örten Değişen Sistemlerin Işık Eğrisi Gözlemleri
T40
AUG_Kreiken_III_12_08
09
Birol Gürol, Yahya Demircan, Gökhan Gökay, Abdullah Okan, Hande Gürsoytrak, Zahide Terzioğlu, Yücel Kılıç, Sonay Cerit, Burak Doğruel, Gözde Saral, Naim Bağıran, Arzu Yolkolu, Ceren Yıldırım, Muhammed Şemuni
24(15)
Bazı Kısa Dönemli W UMa Türü Sistemlerin Işık Eğrisi Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_12_09
10
Birol Gürol, Sonay Cerit
7(6)
Bazı Kısa Dönemli W UMa Türü Sistemlerin Işık Eğrisi ve Dönem Değişim Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_12_10
11
Birol Gürol, Yücel Kılıç
12 (7)
Bazı Beta Lyr Türü Sistemlerin Işık Eğrisi Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_12_11
T40 Teleskobu İçin Verilmiş Projeler
2012
Temmuz
Ağustos
Eylül
1
06-09
07
01
2
09
08
06-10
3
04
01
09
4
04
01
07
5
04
06-07
05
6
08
02
02
7
04
08
01
8
06-04
02
02
9
02
02
03
10
11
01
03
11
02
01
03
12
02
06-08
07
13
11
02
07
14
02
08
09
15
06-09
07
09
16
02
10
07
17
08
09
11
18
10
08
05
19
10
11
04
20
01
11
09
21
01
05
08
22
05
05
01
23
07
11
10
24
09
01
09
25
07
01
09
26
04
09
11
27
01
09
05
28
01
09
10
29
07
09
01
30
07
01
08
31
05
05
  • 6 no’lu proje gözlem başı, ortası ve sonunda kısa bir süre teleskobu kullanacaktır.
  • Lisans öğrenci projelerinde “Gece Gözlem Sorumlusu”, Gözlem Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek kişi veya kişiler olacaktır.
  • Gözlem Proje önerilerinde, “önceki gözlem projesinin” devamıdır şeklinde nitelendirilen projelerde, bir önceki gözlem projesi döneminde gerçekleştirilen gözlemler ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Durum değerlendirmesi yapılmalıdır ve neden gözlemlerin devamına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.

Gözlem Değerlendirme Komisyonu