Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2012 yılı 2. dönem gözlem proje başvuruları sona ermiştir. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Başvuru No
Proje Araştırmacıları
Verilen (İstenen) Gece Sayısı
Araştırma Başlığı
Teleskop
Proje No
01
Sacit Özdemir, Ceren Yıldırım, Deniz Çoker, Arzu Yolkulu, Ş.Şenol Şahin
8 (8)
Zonklama Yapması Olası Örten Çift Yıldızların Fotometrik Gözlemleri
T40
AUG_Kreiken_II_12_01
02
Maksude Öztürk
1 (8)
Astrofotoğrafçılık
T40
AUG_Kreiken_II_12_02
03
Cihan Tuğrul Tezcan
1.5 (2)
EL Boo Değişen Yıldızının Işık Eğrisi Analizi
T40
AUG_Kreiken_II_12_03
04
Gözde Saral, Zahide Terzioğlu, Yücel Kılıç, Abdullah Okan, Neslihan Alan, Burak Doğruel
7.5 (13)
Ötegezegenlerin Geçiş Gözlemleri
T40
AUG_Kreiken_II_12_04
05
Neslihan Alan, Gözde Saral, Mehmet Alpsoy
4 (7)
Algol türü bir sistemin fiziksel parametrelerinin elde edilmesi
T40
AUG_Kreiken_II_12_05
06
Yahya Demircan, Birol Gürol, Abdullah Okan, Hande Gürsoytrak, Gözde Saral, Sonay Cerit, Yücel Kılıç, Muhammed Şemuni, Ceren Yıldırım, Naim Bağıran
17.5 (24)
Bazı Kısa ve Uzun Dönemli Örten Değişen Sistemlerin Işık Eğrisi ve Minimum Zamanı Gözlemleri
T40
AUG_Kreiken_II_12_06
07
Birol Gürol, Gökhan Gökay, Hande Gürsoytrak, Zahide Terzioğlu, Abdullah Okan, Sonay Cerit, Yücel Kılıç, Arzu Yolkolu, Burak Doğruel
13.5 (16)
Bazı Kısa Dönemli W UMa Türü Örten Değişen Sistemlerin Işık Eğrisi Analizi
T40
AUG_Kreiken_II_12_07
08
Birol Gürol, Sonay M.Cerit, Yücel Kılıç
15.5 (38)
Bazı Kısa Dönemli W Uma Türü Sistemlerin Işık Eğrisi ve Dönem Değişim Analizi
T40
AUG_Kreiken_II_12_08
09
Birol Gürol, Yücel Kılıç, Sonay Cerit
9.5 (17)
Bazı Beta Lyrae Türü Sistemlerin Işık Eğrisi Analizi
T40
AUG_Kreiken_II_12_09
10
Ethem Derman, Gökhan Gökay, Utku Demirhan, Abdullah Okan, Deniz Çoker, Zahide Terzioğlu, Yahya Demircan, Arzu Şaziye Yolkolu, Cihan Tuğrul Tezcan
5 (8)
423 Diotima Asteroidinin Şekil Analizi Işık Eğrisi Analizi ve Temel Özelliklerinin Belirlenmesi
T40
AUG_Kreiken_II_12_10
11
Arzu Yolkolu
6 (6)
Asteroid Örtme Gözlemleri
T40
AUG_Kreiken_II_12_11
12
Tamer Akın, Abdullah Okan, Sonay M.Cerit
5 (16)
Asteroid Gözlemi
T40
AUG_Kreiken_II_12_12
T40 Teleskobu İçin Verilmiş Projeler
2012
Nisan
Mayıs
Haziran
1
06
08
06
2
04
07
08
3
08-11
04-11
08
4
04
07
08
5
07
07
08
6
10
09
06
7
06
09
09
8
11-09
07
06
9
04
06
12
10
06
07
06
11
08
10
09
12
07
06
07
13
12
06
07
14
07
12
04
15
08
08
08
16
06
08
02
17
07-11
08
01
18
06
01
01
19
04
01
01
20
11-03
01
01
21
11-06
01
05
22
08
09
05
23
03
08
05
24
07
09
05
25
06
07
08
26
09
10
09
27
09
12
06
28
10
04
08
29
10
04
06
30
06
06
12
31
07
  • Lisans öğrenci projelerinde “Gece Gözlem Sorumlusu”, Gözlem Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek kişi veya kişiler olacaktır.
  • Gözlem Proje önerilerinde, “önceki gözlem projesinin” devamıdır şeklinde nitelendirilen projelerde, bir önceki gözlem projesi döneminde gerçekleştirilen gözlemler ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Durum değerlendirmesi yapılmalıdır ve neden gözlemlerin devamına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.
  • Aynı gün tahsis edilen projelerin öncelik sırası, tabloda belirtildiği gibidir.

Gözlem Değerlendirme Komisyonu