Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2011 yılı 3. dönem gözlem proje başvuruları sona ermiştir. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Başvuru No
Proje Araştırmacıları
İstenen (Verilen) Gece Sayısı
Araştırma Başlığı
Teleskop
Proje No
01
Osman KARAKUŞ

12 (11)
Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması
T40
AUG_Kreiken_III_11_01
02
Hakan V. ŞENAVCI, Lale Çelik, İbrahim ÖZAVCI, M. Ertan TÖRÜNi
4 (4)
SW Lac’ın Uzun Dönemli Işık Değişimi
T40
AUG_Kreiken_III_11_02
03
Sacit Özdemir, Deniz Çoker, Ceren Yıldırım, Bayram Yıldız
27 (17)
Zonklama Yapması Olası Örten Çift Yıldızların Fotometrik Gözlemleri
T40
AUG_Kreiken_III_11_03
04
Ethem Derman, Gözde Saral, Zahide Terzioğlu, Utku Demirhan, Abdullah Okan
4 (3)
Transit Gösteren Bazı Güneş Dışı Gezegenlerin Fiziksel Parametrelerinin Belirlenmesi
T40
AUG_Kreiken_III_11_04
05
Ethem Derman, Birol Gürol, Yahya Demircan, Gökhan Gökay, Gözde Saral, Zahide Terzioğlu, Arzu Yolkolu
14 (7)
Dikine Hız Gözlemi Olan Bazı Örten Değişen Sistemlerin Işık Eğrisi Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_11_05
06
Mehmet ALPSOY, Arzu YOLKOLU, Ceren YILDIRIM
5 (4)
Bazı Yakın Çift Yıldız Sistemlerinin Işık Eğrisi Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_11_06
07
Neslihan ALAN, Mehmet ALPSOY
5 (4)
Bazı Yakın Çift Yıldız Sistemlerinin Işık Eğrisi Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_11_07
08
Maksude ÖZTÜRK,Özge ŞAHİN, M.Raşid TUĞRAL
5(3)
ASTROFOTOĞRAFÇILIK
T40
AUG_Kreiken_III_11_08
09
Seda Aydın, Mehmet Naim Bağıran, Yücel Kılıç, M. Burak Doğruel
13(9)*
Optik Teleskopla Uydu ve Çöp Gözlemi
T20
AUG_Kreiken_III_11_09
10
Birol GÜROL, Gökhan GÖKAY, Yahya DEMİRCAN, Zahide TERZİOĞLU, Gözde SARAL, Hande GÜRSOYTRAK, Abdullah OKAN, Yücel Kılıç, Deniz ÇOKER
17(7)
Bazı Kısa Dönemli Örten Değişen Türü Sistemlerin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_11_10
11
Birol Gürol, Gökhan Gökay, Yahya Demircan, Gözde Saral, Hande Gürsoytrak, Zahide Terzioğlu, Abdullah Okan, Sonay Cerit, Muhammed Şemuni, Yücel Kılıç
21 (12)
Bazı Kısa Dönemli W UMa Türü Örten Değişen Sistemlerin Işık Eğrisi Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_11_11
12
Yahya Demircan, Zahide Terzioğlu, Birol Gürol, Abdullah OKAN, Yücel Kılıç, Muhammed Şemuni
23 (14)
Bazı Kısa dönemli örten değişen sistemlerin ışık eğrisi ve minimum zamanı gözlemleri
T40
AUG_Kreiken_III_11_12
13
Yahya DEMİRCAN, Ethem DERMAN, Birol GÜROL, Abdullah Okan, Deniz Çoker, Hande Gürsoytrak, Gözde Saral, Sonay Cerit, Yücel Kılıç, Muhammed Şemuni
10 (6)
Bazı Örten Çift Sistemlerin Işık Eğrisi Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_11_13

T40 Teleskobu İçin Verilmiş Projeler
2011
Temmuz
Ağustos
Eylül
1
1
3
8
2
1
10
1
3
3
3
1
4
3
11
5
5
3
1
3
6
8
7
3
7
5
11
3
8
13
7
3
9
4
11
11
10
10
5
10
11
11
12
11
12
12
2
11
13
6
2
12
14
6
2
10
15
12
2
12
16
6
4
5
17
13
7
1
18
5
6
5
19
7
12
12
20
10
11
5
21
11
12
11
22
4
3
13
23
3
3
10
24
11
3
13
25
3
11
12
26
3
1
1
27
12
1
12
28
12
10
3
29
1
13
3
30
1
8
12
31
13
12

*9 nolu Proje T20 teleskobunda 4, 11,18, 25 ağustos-1, 8,15, 22, 29 Eylül 2011 tarihleri tahsis edilmiştir.

  • Lisans öğrenci projelerinde “Gece Gözlem Sorumlusu”, Gözlem Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek kişi veya kişiler olacaktır.
  • Gözlem Proje önerilerinde, “önceki gözlem projesinin” devamıdır şeklinde nitelendirilen projelerde, bir önceki gözlem projesi döneminde gerçekleştirilen gözlemler ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Durum değerlendirmesi yapılmalıdır ve neden gözlemlerin devamına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.

Gözlem Değerlendirme Komisyonu