Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2010 yılı 3. dönem gözlem proje başvuruları sona ermiştir. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Başvuru No
Proje Araştırmacıları
İstenen (Verilen) Gece Sayısı
Araştırma Başlığı
Teleskop
Proje No
01
B.Atalay, E.Derman
5 (5)
ASAS200732+1145.8 ve ASAS204422+2557.9 Sistemlerine İlişkin Fotometrik Gözlemlerin Yapılması ve Işık Eğrisi Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_10_01
02
B.Gürol, G.Gökay, H.Gürsoytrak, Z.Terzioğlu, A.Okan, G.Saral
18 (15)
Bazı Uzun Dönemli Örten Değişen Sistemlerin Işık Eğrisi Gözlemleri
T40
AUG_Kreiken_III_10_02
03
B.Gürol, G.Gökay, Y.Demircan, Z.Terzioğlu, G.Saral, H.Gürsoytrak, A.Okan, U.Demirhan, D.Çoker
17 (14)
Bazı Kısa Dönemli Örten Değişen Türü Sistemlerin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_10_03
04
B.Gürol, E.Derman, G.Gökay, Y.Demircan, G.Saral, A.Okan, Z.Terzioğlu, H.Gürsoytrak, S.Eryılmaz, G.Erdoğan, Z.Avcı, Y.Kılıç, M.Şemuni, S.Suri
4 (4)
Bazı W-UMa Türü Sistemlerin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_10_04
05
E.Derman, B.Gürol, G.Gökay, Y.Demircan, Z.Terzioğlu, G.Saral, H.Gürsoytrak, A.Okan, U.Demirhan
14 (12)
Bazı W-UMa Türü Sistemlerin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_10_05
06
M.Alpsoy, İ.Muslubaş, S.Suri
8 (5)
Bazı yakın çift yıldız sistemlerinin ışık eğrisi analizi
T40
AUG_Kreiken_III_10_06
07
M.Tanrıver, B.Gürol, G.Gökay, M.Doğanay
39 (24)
Büyük Kütleli Bileşene Sahip Çift Yıldızlarda Rüzgar Etkinliklerinin Araştırılması
T40
AUG_Kreiken_III_10_07
08
N.Alan, M.Alpsoy
12 (10)
Bazı Yakın Çift Yıldız Sistemlerinin Işık Eğrisi Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_10_08
09
Y.Demircan, A.Okan, H.Gürsoytrak, Z.Terzioğlu, D.Çoker
20 (15)
ASAS veritabanındaki W-UMa Türü Sistemlerin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi
T40
AUG_Kreiken_III_10_09
10
E.Derman, G.Saral, G.Gökay, Z.Terzioğlu, H.Gürsoytrak, D.Çoker, U.Demirhan, A.Okan
19 (11)
Transit Gösteren Bazı Güneş Dışı Gezegenlerin Fiziksel Parametrelerinin Belirlenmesi
T40
AUG_Kreiken_III_10_10

T40 Teleskobu İçin Verilmiş Projeler
2010
Temmuz
Ağustos
Eylül
1
08
07-03
07-09
2
03
01
07-09
3
03
03
07-09
4
02
03
07-05
5
03
01
07-05
6
05
02
10
7
02
05
07-05
8
06
02
07-05
9
03
10
07-05
10
03
02
07-05
11
07-02
06
07-05
12
07-03
01
02
13
10
09
06
14
05
05
06
15
02
10
02
16
07-09
05
07-03
17
07-09
08
10
18
08
08
09
19
01
02
10
20
08
08
09
21
07-02
10
06
22
08
10
10
23
07-02
08
09
24
07-02
08
09
25
07-03
02
09
26
01
09
09
27
07-04
08
03
28
07-04
03
02
29
07-04
10
09
30
07-04
09
T
31
03
10

NOT-1: 07 numaralı gözlem projesine tahsis edilen gözlem zamanları, çizelgede belirtilmiş olan günlerde saat 21:00-22:00 aralığıdır.

NOT-2: 30 Eylül 2010 tarihi, teknik çalışma zamanı olarak ayrılmıştır.

  • Lisans öğrenci projelerinde “Gece Gözlem Sorumlusu”, Gözlem Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek kişi veya kişiler olacaktır.
  • Gözlem Proje önerilerinde, “önceki gözlem projesinin” devamıdır şeklinde nitelendirilen projelerde, bir önceki gözlem projesi döneminde gerçekleştirilen gözlemler ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Durum değerlendirmesi yapılmalıdır ve neden gözlemlerin devamına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.

Gözlem Değerlendirme Komisyonu