Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2009 yılı 4. dönem gözlem proje başvuruları sona ermiştir. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Başvuru No
Proje Yürütücüsü
İstenen (Verilen) Gece Sayısı
Araştırma Başlığı
Proje No
01
K.Yüce
6 (6)

Investigation on the photometric variabilities of the stars HD37017 and HD37479

AUG_Kreiken_IV_09_01
02
B.Gürol
14 (6)

Bazı kısa dönemli örten değişen sistemlerin ışık eğrisi analizi

AUG_Kreiken_IV_09_02
03
N.Al**
12 (3)

Bazı yakın çift yıldız sistemlerinin ışık eğrisi analizi

AUG_Kreiken_IV_09_03
04
B.Albayrak
16 (9)

W Serpentis türü yıldızların fotometrik analizi

AUG_Kreiken_IV_09_04
05
L.Çe***
6 (5)

Bazı RR Lyrae türü yıldızların fotometrik analizi: Blazkho etkisinin araştırılması

AUG_Kreiken_IV_09_05
06
A.Okan
8 (6)

Bazı örten çift yıldızların minimum zaman gözlemleri

AUG_Kreiken_IV_09_06
07
E.Derman
6 (5)

Bazı asteroidlerin ışık eğrisi analizi ve temel özelliklerinin belirlenmesi

AUG_Kreiken_IV_09_07
08
Y.Demircan
12 (6)

Kütle oranı bilinen bazı örten sistemlerin ve yeni keşfedilen bazı sistemlerin ışık eğrisi analizi

AUG_Kreiken_IV_09_08
09
Y.Demircan
6 (5)

Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobunun Stromgren standart sistem katsayılarının belirlenmesi

AUG_Kreiken_IV_09_09
10
H.Şenavcı
6 (3)

Hipparcos kataloğunda yanlış kodlanmış yıldızlardan FT UMa’nın ışık eğrisi analizi

AUG_Kreiken_IV_09_10
11
E.M.Esmer
5 (1)

Bazı küçük gezegenlerin (asteroidlerin) ışık eğrilerinin elde edilmesi

AUG_Kreiken_IV_09_11
12
B.Albayrak
13 (6)

Bazı örten çift yıldızların minimum zaman gözlemleri ve dönem değişimleri

AUG_Kreiken_IV_09_12
13
E.Derman
15 (7)

Transit gösteren bazı Güneş dışı gezegenlerin fiziksel parametrelerinin belirlenmesi

AUG_Kreiken_IV_09_13
14
B.Sa****
4 (4)

W UMa türü örten değişen BB Peg yıldızının fotometrik gözlemleri

AUG_Kreiken_IV_09_14
15
B.Al******
6 (2)

Bazı W UMa türü örten değişen sistemlerin ışık eğrisi analizi

AUG_Kreiken_IV_09_15
16
M.Şe****
3 (1)

Astrofotoğrafçılık

AUG_Kreiken_IV_09_16
17
S.Selam
27 (8)

Bazı örten çift yıldızların fiziksel parametrelerinin belirlenmesi II

AUG_Kreiken_IV_09_17
18
E.Derman
4 (3)

Yeni keşfedilen bazı  WUMa türü sistemlerin fiziksel parametrelerinin belirlenmesi

AUG_Kreiken_IV_09_18
20
Y.Çe***
12 (1)

Bazı örten çift yıldızların dönem değişimleri ve ışık eğrisi analizi

AUG_Kreiken_IV_09_19
21
B.Gürol
6 (3)

Erken tayf türünden bazı örten değişen yıldızların ışık eğrisi analizi

AUG_Kreiken_IV_09_20
22
B.Gürol
2 (2)

Uzun dönemli SR ve Mira tipi değişen yıldızların standart parlaklıkları

AUG_Kreiken_IV_09_21
2009
Ekim
Kasım
Aralık
1
02
08
06
2
14
18
03
3
02
21
06
4
14
06
01
5
18
05
01
6
14
17
01
7
13
17
18
8
14
02
03
9
08
13
09
10
21
13
12
11
21
09
01
12
07
06
01
13
17
12
01
14
02
12
06
15
07
06
17
16
17
07
05
17
02
05
12
18
08
17
12
19
04
17
09
20
04
17
07
21
04
09
07
22
04
09
05
23
04
22
22
24
04
13
05
25
04
12
08
26
04
13
04
27
02
08
08
28
11
20
10
29
16
15
10
30
13
03
10
31
13
15
  • Lisans öğrenci projelerinde “Gece Gözlem Sorumlusu”, Gözlem Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek kişi veya kişiler olacaktır.
  • Gözlem Proje önerilerinde, “önceki gözlem projesinin” devamıdır şeklinde nitelendirilen projelerde, bir önceki gözlem projesi döneminde gerçekleştirilen gözlemler ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Durum değerlendirmesi yapılmalıdır ve neden gözlemlerin devamına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.

Gözlem Değerlendirme Komisyonu