30 Eylül 2006 tarihinde Bölüm öğretim üyeleri ve ASART’ın organizasyonunda yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri ile Rasathane’de bir tanışma etkinliği düzenlendi. Etkinlik süresince yeni kayıt yaptıran öğrencilere bölüm ve Rasathane hakkında bilgiler verildi. Ayrıca mevcut teleskoplar hakkında bilgiler, müze gezisi ve bunun yanısıra Doç. Dr. Selim O. Selam tarafından “Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü” hakkında genel bilgiler, kutulan dersler hakkında temel bilgiler verildi. Rasathane Müdürü Doç. Dr. Berahitdin Albayrak ise Rasathane, Rasathane’de yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Daha sonra öğrenciler ile teleskoplarla Ay gözlemleri ve heyecanlı bilgi yarışmaları yapıldı.