ekrem_murat_esmerE-posta: ekremmuratesmer@gmail.com
İş Tel:
Kişisel Web:
 
 
 
 
 
 
Akademik Özgeçmiş
Lisans: 2011, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
Yüksek Lisans: Devam Etmekte, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
 
Üstlendiği Görevler
• Gece gözlemcisi
• Teknik Ekip görevlisi
• Bazı randevulu etkinlikler kapsamında sunum yapma
• Halk günü etkinliklerinde çıplak gözle gökyüzü ve teleskoplar ile gök cisimlerini tanıtma
 
Araştırma Alanları
• Ötegezegen – Yıldız etkileşimleri