Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2015 yılı IV. gözlem dönemi proje başvuruları sona erdi. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

Başvuru No. Proje Araştırmacıları İstenen (Verilen) Gece Sayısı Araştırma Başlığı Teleskop Proje No.
01 Onur YÖRÜKOĞLU
Oğuzhan KARADENİZ
İbrahim ÖZAVCI
Engin Bahar
Ekrem Murat ESMER
Cihan Tuğrul TEZCAN
Didem Dilan İZCİ
Damla GÜMÜŞ
Özge VAROL
18 (14) Bessel UBVRI filtre seti kullanılarak, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi için mesvimsel atmosferik sönümleme katsayılarının elde edilmesi ve standart sisteme dönüşüm kaysayılarının hesabının yapılması. T35 T35_2015_IV_01
02 Ekrem Murat Esmer
Selim O. Selam
Özgür Baştürk
Mesut Yılmaz
Hakan Volkan Şenavcı
İbrahim Özavcı
Mustafa Burak Doğruel
Engin Bahar
Burak Keten
Onur Yörükoğlu
Damla Gümüş
Didem Dilan İzci
Derya Öztürk
Tobias Cornelius Hinse
Artem Burdanov
Furkan Tomak
Oğuzhan Karadeniz
30 (9) Çoklu Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile Ötegezegen Keşfi T35 T35_2015_IV_02
03 Engin Bahar
Mehmed Naim Bağıran
Mustafa Burak Doğruel
Didem Dilan İzci
Derya Öztürk
Damla Gümüş
Onur Yörükoğlu
Zeynep Avcı
Cihan Tuğrul Tezcan
Burak Keten
Ekrem Murat Esmer
İbrahim Özavcı
Hakan Volkan Şenavcı
Mesut Yılmaz
Özgür Baştürk
Şeyma Çalışkan
Tolgahan Kılıçoğlu
30 (9) Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri T35 T35_2015_IV_03
04 Engin Bahar
Didem Dilan İzci
Damla Gümüş
Ekrem Murat Esmer
Onur Yörükoğlu
Cihan Tuğrul Tezcan
İbrahim Özavcı
Hakan Volkan Şenavcı
Mesut Yılmaz
12 (9) KIC10383620 Örten Çift Yıldızının Minimum Zamanı Gözlemleri T35 T35_2015_IV_04
05 Özgür Baştürk
Joshua Pepper
Eric Jensen
Ekrem Murat Esmer
Burak Keten
Artem Burdanov
İbrahim Özavcı
Mustafa Burak Doğruel
Murat Uzundağ
Yağız Eraslan
Oğuzhan Karadeniz
30 (33, paylaşımlı) Ötegezegen ve Adaylarının Geçiş Gözlemleri T35 T35_2015_IV_05
06 Mesut YILMAZ
Özgür Baştürk
Hakan Volkan Şenavcı
İbrahim Özavcı
Engin Bahar
Onur Yörükoğlu
Didem Dilan İzci
Damla Gümüş
26 (18) Potansiyel Ötegezegen Adayı G-K Türü Dev Yıldızların Işık Ölçümü T35 T35_2015_IV_06
07 Mesut YILMAZ
Özgür Baştürk
Tolgahan Kılıçoğlu
İbrahim Özavcı
Hakan Volkan Şenavcı
Şeyma Çalışkan
Zeynep Avcı
Engin Bahar
Anıl Özkeleş
Onur Yörükoğlu
Didem Dilan İzci
Damla Gümüş
Ekrem Murat Esmer
Burak Keten
Oğuzhan Karadeniz
Özge Varol
27 (17) Uzun dönemli W Serpentis Türü ve Yeni Keşfedilmiş Değişen Yıldızların Fotometrik Analizi T35 T35_2015_IV_07
08 İbrahim Özavcı
Mesut Yılmaz
Hakan Volkan Şenavcı
Özgür Baştürk
Tolgahan Kılıçoğlu
Onur Yörükoğlu
Ekrem Murat ESMER
Cihan Tuğrul TEZCAN
Engin Bahar
Zeynep Avcı
Damla Gümüş
Didem Dilan İzci
Derya Öztürk
Mustafa Burak DOĞRUEL
Oğuzhan Karadeniz
Özge Varol
Burak Keten
21 (9) Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T35 T35_2015_IV_08
09 Damla Gümüş
Mesut Yılmaz
İbrahim Özavcı
Hakan Volkan Şenavcı
Şeyma Çalışkan
Ozgür Baştürk
Engin Bahar
Onur Yörükoğlu
Didem Dilan İzci
Zeynep Avcı
Derya Öztürk
Ekrem Murat Esmer
Cihan Tuğrul Tezcan
Burak Keten
Oğuzhan Karadeniz
18 (9) Seçilmiş Bazı Orten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T35 T35_2015_IV_09
10 Mustafa Burak DOĞRUEL
Hakan Volkan ŞENAVCI
Mesut YILMAZ
Mehmed Naim BAĞIRAN
Didem Dilan İZCİ
Engin BAHAR
Onur YÖRÜKOĞLU
Ekrem Murat ESMER
7 (5) Kepler uydusu ile keşfedilmiş bazı örten değişen sistemlerin ışık eğrisi normalizasyonlarının denetlemesi T35 T35_2015_IV_10
11 Oğuzhan Karadeniz
Furkan Tomak
Özge Varol
Işıl Çetinkaya
Yağız Eraslan
12 (6) Astrofotoğrafçılık T35 T35_2015_IV_11
T TEKNİK ZAMAN 3 (3)

 

T35 Teleskobu 2015 Yılı IV. Gözlem Dönemi Programı

 

2015 Ekim Kasım Aralık
1 7, 2 3, 4 1
2 6, 5 9 8
3 5, 6 1 7, 2
4 5 9 6, 5
5 9 7, 2 5, 6
6 1 1 11, 5
7 10 5, 6 9
8 10 5 7, 3
9 1 4, 3 9
10 5, 6 7, 3 7, 2
11 5 8 6, 5
12 8 4, 7 5, 6
13 10 1, 6 5
14 10 5, 6 9
15 4, 5, 7 5 7, 3
16 1 8 11
17 5, 6 4, 7 5, 7
18 4, 5 5, 11 1
19 5 5, 7 6, 5
20 4, 3 6, 5 5
21 10, 11 5, 6 8
22 7, 2 5 1
23 1 9 8
24 6 1 5, 7
25 9 11 2, 3, T
26 4, 3 2, 3, T 6, 5
27 1, T 1 8
28 8 6, 5 8
29 4, 7, 5 5 7, 2
30 1, 11 5 9
31 6, 5 7, 2

Yukarıdaki tabloda aynı güne tahsis edilen birden fazla projenin olması durumunda, ilgili proje sahipleri iletişime geçerek gecenin uygun şekilde paylaşımını yapacaktır. Tablodaki numaraların sırası, proje önceliğini veya projenin gecenin başında veya sonunda olacağını göstermemektedir!

Gözlem Proje önerilerinde, “önceki gözlem projesinin” devamıdır şeklinde nitelendirilen projelerde, bir önceki gözlem projesi döneminde gerçekleştirilen gözlemler ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Durum değerlendirmesi yapılmalıdır ve neden gözlemlerin devamına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.


Uyarı:
Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.