Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2015 yılı III. gözlem dönemi proje başvuruları sona erdi. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

Başvuru No. Proje Araştırmacıları İstenen (Verilen) Gece Sayısı Araştırma Başlığı Teleskop Proje No.
01 Bedri Keskin 2 (2) Bir Algol Türü Sistem Olan U CrB’nin Minimum Zamanı Gözlemi T35 T35_2015_III_01
02 Ekrem Murat Esmer
Selim O. Selam
Özgür Baştürk
Artem Burdanov
Mesut Yılmaz
İbrahim Özavcı
Tobias Cornelius Hinse
Hakan Volkan Şenavcı
Anıl Özkeleş
Engin Bahar
Tolgahan Kılıçoğlu
Onur Yörükoğlu
Mustafa Burak Doğruel
Kostas Karpouzas
Damla Gümüş
Didem Dilan İzci
21 (10) Çoklu Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile Ötegezegen Keşfi T35 T35_2015_III_02
03 Anıl Özkeleş
Cihan Tuğrul Tezcan
Sercan Öz
Kübra Aygören
Yasemin Karademirci
Özge Varol
Furkan Tomak
12 (9) Johnson ve Strömgren filtrelerini kullanarak, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi için mesvimsel sönümleme katsayılarının elde edilmesi ve standart sisteme dönüşüm kaysayılarının hesabının yapılması. T35 T35_2015_III_03
04 Hakan Volkan Şenavcı * (3) * T35 T35_2015_III_04
05 Özgür Baştürk
Joshua Pepper
Eric Jensen
Ekrem Murat Esmer
Burak Keten
Artem Burdanov
İbrahim Özavcı
Mustafa Burak Doğruel
Murat Uzundağ
Sercan Öz
Oğuzhan Karadeniz
Onur Yörükoğlu Engin Bahar Damla Gümüş Didem Dilan İzci Anıl Özkeleş Zeynep Avcı Özge Varol
20 (10) KELT Ötegezegen Araştırma Projesi Takip Gözlemleri T35 T35_2015_III_05
06 Özgür Baştürk
Artem Burdanov
Burak Keten
Ekrem Murat Esmer
İbrahim Özavcı
Mustafa Burak Doğruel
Mesut Yılmaz
Hakan Volkan Şenavcı
Tolgahan Kılıçoğlu
Şeyma Çalışkan
Anıl Özkeleş
Engin Bahar
Onur Yörükoğlu
Sercan Öz
Zeynep Avcı
Damla Gümüş
Didem Dilan İzci
Murat Uzundağ
Oğuzhan Karadeniz
Özge Varol
10 (6) Geçiş Zamanlaması Değişimi Yöntemiyle (TTV) Ötegezegen Keşfi Gözlemleri T35 T35_2015_III_06
07 Tolgahan Kılıçoğlu 5 (4) M6 Açık Kümesi Bölgesindeki Yıldızların Fotometrik Gözlemleri T35 T35_2015_III_07
08 Mesut YILMAZ
Özgür Baştürk
Hakan Volkan Şenavcı
İbrahim Özavcı
Engin Bahar
Onur Yörükoğlu
Didem Dilan İzci
Damla Gümüş
26 (15) Potansiyel Ötegezegen Adayı G-K Türü Dev Yıldızların Işık Ölçümü T35 T35_2015_III_08
09 Mesut YILMAZ
Özgür Baştürk
Tolgahan Kılıçoğlu
İbrahim Özavcı
Hakan Volkan Şenavcı
Şeyma Çalışkan
Zeynep Avcı
Engin Bahar
Anıl Özkeleş
Onur Yörükoğlu
Didem Dilan İzci
Damla Gümüş
Ekrem Murat Esmer
Burak Keten
Oğuzhan Karadeniz
Özge Varol
26 (15) Uzun dönemli W Serpentis Türü ve Yeni Keşfedilmiş Değişen Yıldızların Fotometrik Analizi T35 T35_2015_III_09
10 İbrahim Özavcı
Mesut Yılmaz
Hakan Volkan Şenavcı
Özgür Baştürk
Tolgahan Kılıçoğlu
Onur Yörükoğlu
Ekrem Murat ESMER
Anıl Özkeleş
Engin Bahar
Zeynep Avcı
Damla Gümüş
Didem Dilan İzci
Derya Öztürk
21 (8) Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T35 T35_2015_III_10
11 Damla Gümüş
Mesut Yılmaz
Tolgahan Kılıçoğlu
İbrahim Özavcı
Hakan Volkan Şenavcı
Şeyma Çalışkan
Ozgür Baştürk
Engin Bahar
Anıl Özkeleş
Onur Yörükoğlu
Sercan Öz
Didem Dilan İzci
Zeynep Avcı
Derya Öztürk
Ekrem Murat Esmer
21 (7) Seçilmiş Bazı Orten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T35 T35_2015_III_11
12 Engin Bahar
Anıl Özkeleş
Damla Gümüş
Derya Öztürk
Didem Dilan İzci
Ekrem Murat Esmer
Onur Yörükoğlu
Sercan Öz
Zeynep Avcı
Kübra Aygören
Burak Keten
İbrahim Özavcı
Hakan Volkan Şenavcı
Mesut Yılmaz
Özgür Baştürk
Şeyma Çalışkan
Tolgahan Kılıçoğlu
30 (18) Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri T35 T35_2015_III_12
13 Engin Bahar
Damla Gümüş
Didem Dilan İzci
Ekrem Murat Esmer
Onur Yörükoğlu
İbrahim Özavcı
Hakan Volkan Şenavcı
Mesut Yılmaz
12 (8) KIC10383620 Örten Çift Yıldızının Minimum Zamanı Gözlemleri T35 T35_2015_III_13
14 Furkan Tomak
Oğuzhan Karadeniz
6 (3) Astrofoğrafçılık T35 T35_2015_III_14

 

T35 Teleskobu 2015 Yılı III. Gözlem Dönemi Programı

2015 Temmuz Agustos Eylul
1 5 8 13, 12
2 2 8 14, 9
3 2 5 11
4 8 2 6, 12
5 10 9, 12 8
6 10 2 8
7 7, 12 1 (alternatif 5) 3
8 7, 9 5 11
9 7, 9 10 5
10 7, 12 10 11
11 6 10 6, 9
12 8 10 8
13 3 9, 12 5
14 2 2 1 (alternatif 3)
15 5 13 11
16 9, 12 8 5
17 2 3 9, 12
18 8 13, 12 6, 9
19 8 14, 9 8
20 3 2 11
21 13, 12 13, 12 3
22 5 8 10
23 9 13, 12 10
24 13, 12 3 4
25 2 5 4
26 8 2 4
27 3 9, 12 8
28 11 6, 9 3
29 13, 12 5 6, 12
30 12, 9 8 14, 9
31 11 3

Gözlem Proje önerilerinde, “önceki gözlem projesinin” devamıdır şeklinde nitelendirilen projelerde, bir önceki gözlem projesi döneminde gerçekleştirilen gözlemler ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Durum değerlendirmesi yapılmalıdır ve neden gözlemlerin devamına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.


Uyarı:
Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.