Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2015 yılı II. gözlem dönemi proje başvuruları sona erdi. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

Başvuru No. Proje Yürütücüsü İstenen (Verilen) Gece Sayısı Araştırma Başlığı Teleskop Proje No.
01 Mesut Yılmaz 30 (20) Potansiyel Ötegezegen Adayı G-K Türü Dev Yıldızların Işık Ölçümü T35 T35_2015_II_01
02 Mesut Yılmaz 30 (14) Uzun dönemli W Serpentis Türü ve Yeni Keşfedilmiş Değişen Yıldızların Fotometrik Analizi T35 T35_2015_II_02
03 İbrahim Özavcı 21 (13) Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T35 T35_2015_II_03
04 Engin Bahar 30 (13) Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri T35 T35_2015_II_04
05 Da*** Gü*** 21 (13) Seçilmiş Bazı Orten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T35 T35_2015_II_05
06 Ekrem Murat Esmer 30 (15) Çoklu Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile Ötegezegen Keşfi T35 T35_2015_II_06
07 Anıl Öz***** 21 (15) Bessel, Johnson ve Strömgren filtrelerini kullanarak, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi için mesvimsel sönümleme katsayılarının elde edilmesi ve standart sisteme dönüşüm kaysayılarının hesabının yapılması T35 T35_2015_II_07
08 Furkan Tomak 6 (3) Astrofotoğrafçılık T35 T35_2015_II_08
T TEKNİK ZAMAN 3 (3)

 

T35 Teleskobu 2015 Yılı II. Gözlem Dönemi Programı

 

2015 Nisan Mayıs Haziran
1 6 6 7
2 2, 4 1 T, 7
3 T, 6 T, 1 4, 8
4 1 2, 4 2, 4
5 1 7 6
6 7 5 1
7 7 2, 4 1
8 8, 2 3 7
9 6 1 7
10 5 1 5
11 1 7 5
12 1 7 6
13 7 2, 8 1
14 7 2, 4 1
15 5 6 7
16 2, 4 1 6
17 6 1 3
18 1 7 2, 4
19 1 5 2, 4
20 7 5 5
21 3 6 5
22 3 6 7
23 2, 4 1 6
24 2, 4 3 3
25 1 3 2, 4
26 3 6 6
27 3 2, 4 1
28 6 5 1
29 5 5 3
30 3 3 5
31 3

Gözlem Proje önerilerinde, “önceki gözlem projesinin” devamıdır şeklinde nitelendirilen projelerde, bir önceki gözlem projesi döneminde gerçekleştirilen gözlemler ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Durum değerlendirmesi yapılmalıdır ve neden gözlemlerin devamına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.


Uyarı:
Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.