Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2014 yılı IV. gözlem dönemi proje başvuruları sona erdi. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

Başvuru No. Proje Araştırmacıları İstenen (Verilen) Gece Sayısı Araştırma Başlığı Teleskop Proje No.
01 Osman Karakuş 12 (10) Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması T35 T35_2014_IV_01
02 Anıl ÖZKELEŞ
Cihan Tuğrul TEZCAN
Engin BAHAR
Onur YÖRÜKOĞLU
Sercan ÖZ
Koray SEVİM
İbrahim ÖZAVCI
Zeynep AVCI
21 (19) Johnson ve Strömgren filtrelerini kullanarak, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi için mesvimsel sönümleme katsayılarının elde edilmesi ve standart sisteme dönüşüm kaysayılarının hesabının yapılması. T35 T35_2014_IV_02
03 Cihan Tuğrul TEZCAN
Engin Bahar
Anıl Özkeleş
Sercan Öz
Onur Yörükoğlu
Zeynep Avcı
Derya Öztürk
Özgür Baştürk
Hakan Volkan Şenavcı
Mesut Yılmaz
Şeyma Çalışkan
İbrahim Özavcı
Tolgahan Kılıçoğlu
30 (28) Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri T35 T35_2014_IV_03
04 Özgür BAŞTÜRK
Koray SEVİM
Artem BURDANOV
Tobias Cornelius HINSE
Mesut YILMAZ
İbrahim ÖZAVCI
Hakan Volkan ŞENAVCI
Cihan Tuğrul TEZCAN
Anıl ÖZKELEŞ
Engin BAHAR
Burak KETEN
Tolgahan KILIÇOĞLU
Şeyma ÇALIŞKAN
Onur YÖRÜKOĞLU
Zeynep AVCI
Sercan ÖZ
Mustafa Burak DOĞRUEL
8 (7) Bazı Ötegezegenlerin Geçiş Gözlemleri T35 T35_2014_IV_04
05 H. Volkan ŞENAVCI
Özgür BAŞTÜRK
İbrahim ÖZAVCI
Mesut YILMAZ
Şeyma ÇALIŞKAN
Tolgahan KILIÇOĞLU
Taner TANRIVERDİ
C. Tuğrul TEZCAN
Anıl ÖZKELEŞ
Engin BAHAR
Zeynep AVCI
Kübra AYGÖREN
Onur YÖRÜKOĞLU
Damla GÜMÜŞ
Didem Dilan İZCİ
Sercan ÖZ
15 (15) Çift Yıldızlar Etrafında Ötegezegen Araştırması T35 T35_2014_IV_05
06 İbrahim ÖZAVCI
Koray SEVİM
Mesut YILMAZ
Hakan Volkan ŞENAVCI
Özgür BAŞTÜRK
Tolgahan KILIÇOĞLU
Şeyma ÇALIŞKAN
Cihan Tuğrul TEZCAN
Onur YÖRÜKOĞLU
Anıl ÖZKELEŞ
Engin BAHAR
Zeynep AVCI
Damla GÜMÜŞ
Sercan ÖZ
Didem Dilan İZCİ
Derya ÖZTÜRK
21 (8) Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T35 T35_2014_IV_06
07 Mesut YILMAZ
Özgür BAŞTÜRK
Tolgahan KILIÇOĞLU
İbrahim ÖZAVCI
Hakan Volkan ŞENAVCI
Şeyma ÇALIŞKAN
Zeynep AVCI
Engin BAHAR
Anıl ÖZKELEŞ
Onur YÖRÜKOĞLU
Sercan ÖZ
Cihan Tuğrul TEZCAN
Didem Dilan İZCİ
Damla GÜMÜŞ
38 (29) Uzun dönemli W Serpentis Türü ve Yeni Keşfedilmiş Değişen Yıldızların Fotometrik Analizi T35 T35_2014_IV_07
08 Damla GÜMÜŞ
Mesut YILMAZ
Tolgahan KILIÇOĞLU
İbrahim ÖZAVCI
Hakan Volkan ŞENAVCI
Şeyma ÇALIŞKAN
Ozgür BAŞTÜRK
Engin BAHAR
Anıl ÖZKELEŞ
Onur YÖRÜKOĞLU
Sercan ÖZ
Cihan Tuğrul TEZCAN
Didem Dilan İZCİ
Zeynep AVCI
Derya ÖZTÜRK
21 (8) Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi T35 T35_2014_IV_08
09 Sacit ÖZDEMİR
Derya ÖZTÜRK
Gökhan GÖKAY
Deniz ÇOKER
7 (5) Yeni Keşfedilen (W UMa Türü) Örten Değişen Sistemlerin Işık Eğrisi Analizi T35 T35_2014_IV_09
T TEKNİK ZAMAN 3 (3)

 

T35 Teleskobu 2014 Yılı IV. Gözlem Dönemi Programı

2014 Ekim Kasım Aralık
1 6 1 2
2 6 3, 7 2
3 8 3, 7 2
4 8 2 4
5 9 6 3, 7
6 9 6 1
7 3, 4 T 2, T
8 3, 7 1 4
9 3, 7, T 2 2
10 3,7 2 5, 7
11 1 5, 7 5, 7
12 2 5, 7 3, 7
13 2 4, 7 1
14 5, 7 8 3, 5
15 5, 7 1 2
16 3, 5 2 3, 7
17 6 2 3, 7
18 9 3, 5 3, 7
19 4, 7 5, 7 6
20 3, 7 3, 7 1
21 2 3, 7 3, 7
22 3, 5 9 2
23 3, 5 4 3, 5
24 3, 7 9 3, 5
25 1 2 3, 5
26 4, 7 8 3, 7
27 2 3, 7 1
28 2 3, 7 3, 7
29 6 1 2
30 8 6 8
31 8 8

Gözlem Proje önerilerinde, “önceki gözlem projesinin” devamıdır şeklinde nitelendirilen projelerde, bir önceki gözlem projesi döneminde gerçekleştirilen gözlemler ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Durum değerlendirmesi yapılmalıdır ve neden gözlemlerin devamına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.


Uyarı:
Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.

Gözlem Değerlendirme Komisyonu