Birim Temsilcisi : Doç. Dr. Şeyma ÇALIŞKAN TÜRKSOY
Üye : Doç. Dr. Mesut YILMAZ
Üye : Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÖZAVCI
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Doğuş ÖZUYAR

Vizyon:

Merkezimiz, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilimsel çalışmaya gözlemsel veri sağlama ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencilerine uygulama laboratuvarı olanakları sunmanın yanı sıra her yaş grubundan gökbilim meraklılarına kapılarını daima açık tutarak önemli bir toplum hizmetini yerine getirmeyi vizyon edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda merkezimiz, eğitim-öğretim kurumlarına ve halka yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyerek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak bilimsel araştırmalar, projeler, eğitimler ve diğer faaliyetleri yaparak/yaptırarak öncü bir bilim merkezi olmayı hedeflemektedir.

Misyon:

  • Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumlarına ve topluma yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Bilimsel, teknik bulgu ve verileri açıklayan rapor, bülten, dergi ve benzeri yayınlar yapmak, kamuoyunu yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirmek ve görüş bildirmek, astronomi ve uzay bilimleri alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı,
  • Gökbilim konularında kurs, yaz okulu ve eğitim programları düzenlemek, katılımcılara katılım belgesi vermeyi,
    Bilim-toplum projeleri üretmek, desteklemek ve/veya danışmanlık yapmayı,
    görev edinmiştir.