BİRİMİN ADI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
PERSONEL Hasan Gökhan Gökay
Üst Yönetici/Yöneticileri Merkez Müdürü/Merkez Müdür Yardımcısı

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

1 Merkez teleskopları ile yapılmış gözlem verilerini uygun formatta haftalık olarak arşivlenmesi sağlamak,
2 Gözlem verileri için arşiv takip sistemi oluşturmak, düzenlemek ve yürütmek,
3 Talep edildiğinde merkez müdürlüğü veya Gözlem Değerlendirme Komisyonun bilgisi dahilinde istenilen gözlem verilerini kullanıcıların erişimine (CD, DVD, ftp, web arayüz vb) sunmak,
4 Gözlem veri arşivine ilişkin aylık olarak merkez müdürlüğüne bir rapor (arşivlenen geceler, toplam boyut, gözlem proje numaraları, arşiv numarası vb.) sunmak,
5 Gözlem veri arşivi için gerekli alt yapıyı (yazılım, sunucu, web arayüz gibi) oluşturmak ve ihtiyaç duyulan her türlü gereksinimi (makina, disk, bilgisayar, sunucu vb.) merkez müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek,
6 Gözlem sonu raporlarını arşivlemek ve takip sistemi oluşturmak.
7 Okul ve Grupların rasathane ziyaretinde gelen konukları karşılamak, sunu ve teleskoplarla gözlem yaptırtmak,
8 Okul ve grup randevularını almak, duyurmak, kayıt ve istatistiklerini tutmak,
9 Ziyaretlerde kullanılacak sunuları yaş gruplarına göre sınıflandırmak, düzenlemek ve takip etmek,
10 Sunuları merkez müdürlüğün onayı dahilinde içerik olarak denetlemek, düzenlemek ve gerektiğinde yenilerini hazırlamak (güncellemek),
11 Eğitim amaçlı görsel (poster, sunu, kitapçık, broşür vb.) ve sesli (ses kaydı, video kaydı, animasyon vb.) eğitim materyali hazırlamak,
12 Okul ve Grup ziyaretlerinin tanıtımına ilişkin el kitapçığı, broşür, ilan vb. hazırlamak,
13 Özel gök olaylarına (Güneş Tutulması, Ay Tutulması, Meteor Yağmuru, Kuyrukluyıldız geçişi vb.) ilişkin bilgilendirici (poster, broşür, kitapçık, metin vb.) materyal hazırlamak,
14 Merkezin Aylık ve Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve merkez müdürlüğüne sunmak,
15 YÖK, Rektörlük, Strateji, İdari, vb. birimlerden gelen talepler doğrultusunda faaliyet raporları hazırlamak ve merkez müdürlüğüne iletmek,
16 Merkezimizde görevli kısmi zamanlı öğrencilerin (KZÖ) aylık olarak puantajlarını hazırlamak, takip etmek ve merkez müdürlüğüne sunmak,
17 Merkeze ilişkin diğer (açık gece sayısı, yapılan gözlem sayısı, gözlemlere katılan öğrenci sayısı, proje sayısı) istatistik tablolarını tutmak ve takip etmek,
18 Yıllık gök olayları takvimi hazırlamak ve web sayfasında yayınlanmak üzere merkez müdürlüğüne sunmak,
19 Merkezin ihtiyaç listesini (temizlik malzemesi, yakıt, sarf malzeme, araç-gereç vb.) aylık olarak takip etmek ve eksiklikleri bir ihtiyaç listesi olarak merkez müdürlüğüne sunmak,
20 6 numaralı hizmet konutunun mutfak, banyo ve WC alanların temiz tutulması ve bırakılması,
21 Üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.