Uzman Abdullah OKAN

E-posta: aokan@science.ankara.edu.tr
İş Tel: +90 312 489 80 06
Belgegeçer: +90 0312 223 23 95
Kişisel Web:

 

 

Akademik Geçmiş

Lisans : 1986, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Araştırma Alanları

• Örten Değişen Çift Yıldızların Fotometrik Gözlemleri ve Gözlemlerin İndirgenmesi
• Örten Değişen Çift Yıldızların Fotometrik Analizi

Yayınları

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:

B. Gurol,; E. Derman,; T. Saguner,; S.H. Gursoytrak,; Z. Terzioğlu,; G. Gokay,; Y. Demircan,; A. Okan,; G. Saral,; “Absolute and geometric parameters of W UMa type contact binary TYC 1174-344-1”, New Astronomy 16 (2011) 242–249.

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler:

Albayrak, B.; Yuce, K.; Selam, S. O.; Tanriverdi, T.; Okan, A.; Cinar, D.; Topal, S.; Ozgur, E.; Sener, H. T.; Ergun, I.; Civelek, E.; “Photoelectric Minima of some Eclipsing Binary Stars”, 2005, IBVS, NO 5649

Gokay, G.; Demircan, Y.; Terzioglu, Z.; Gursoytrak, H.; Okan, A.; Coker, D.; Saral, G.; Gurol, B.; Derman, E., “Minima Times of Some Eclipsing Binary Stars”, 2010, IBVS, NO 5922

Demircan, Y.; Gurol, B.; Gokay, G.; Terzioglu, Z.; Saral, G.; Gursoytrak, H.; Okan, A.; Demirhan, U.; Coker, D.; Derman, E., “Minima Times of Some Eclipsing Binary Stars”, 2011, IBVS, NO 5965

Gokay, G.; Demircan, Y.; Gursoytrak, H.; Terzioglu, Z.; Okan, A.; Dogruel, M.B.; Saral, G.; Cerit, S.; Semuni, M.; Kılıc, Y.; Çoker, D.; Derman, E.; Gurol, B. “Minima Times of Some Eclipsing Binary Stars”,15 Nov. 2012, IBVS, No: 6039

Demircan, Y.; Gokay, G.; Okan, A.; Gursoytrak, H.;  Terzioglu, Z.; Saral, G.; Kılıc, Y.; Cerit, S.; Semuni, M.; Aydın, E.; Demirhan, U.; Gurol, B., “Minima Times of Some Eclipsing Binary Stars”, 29 Dec. 2012, IBVS, No: 6041.

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar:

Gurol B., Gulgonul Ş., Gokay G., Okan A. and Oz I., “Optical Monitoring of Intersatellite Distance Between Turksat-2A and Turksat-3A”, RAST2011, Recent Advances in Space Technologies, June 09-11, 2011 İstanbul, TÜRKİYE. Edited by: M. İlarslan, F. İnce, O. Kaynak, S. Baştürk, p. 337. (Bildiri).