Anıl Özkeleş

Adı Soyadı : Anıl Özkeleş
E-posta: ozkeles.anil [at] gmail.com
İş Tel:
Kişisel Web:

 

 

 

Akademik Özgeçmiş

Lisans: 2012, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
Yüksek Lisans: Devam Etmekte, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

 

Üstlendiği Görevler

• Gece gözlemcisi ve gözlem sorumlusu
• Gök olayları takviminin hazırlanması
• Gökbilim Okulu etkinlikleri kapsamında sunum yapma
• Halk günü etkinliklerinde teleskoplar ile gök cisimlerini tanıtma
• Bazı randevulu etkinlikler kapsamında sunum yapma

 

Araştırma Alanları

• Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri
• Atmosferik Sönümleme Katsayı Hesabı

 

Yayınları ve Projeleri

Tezcan, C., Bahar, E., Özkeleş, A., Öz, S., Yörükoğlu, O., Avcı, Z., Öztürk, D., Baştürk, Ö., Şenavcı, H.V., Yılmaz, M., Çalışkan, Ş., Özavcı, İ. Kılıçoğlu, T. 2014. “Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri“. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, II. Dönem Gözlem Projesi.