Adı Soyadı : Anıl Özkeleş
E-posta: ozkeles.anil [at] gmail.com
İş Tel:
Kişisel Web:
 
 
 
Akademik Özgeçmiş
Lisans: 2012, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
Yüksek Lisans: Devam Etmekte, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
 
Üstlendiği Görevler
• Gece gözlemcisi ve gözlem sorumlusu
• Gök olayları takviminin hazırlanması
• Gökbilim Okulu etkinlikleri kapsamında sunum yapma
• Halk günü etkinliklerinde teleskoplar ile gök cisimlerini tanıtma
• Bazı randevulu etkinlikler kapsamında sunum yapma
 
Araştırma Alanları
• Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri
• Atmosferik Sönümleme Katsayı Hesabı
 
Yayınları ve Projeleri
Tezcan, C., Bahar, E., Özkeleş, A., Öz, S., Yörükoğlu, O., Avcı, Z., Öztürk, D., Baştürk, Ö., Şenavcı, H.V., Yılmaz, M., Çalışkan, Ş., Özavcı, İ. Kılıçoğlu, T. 2014. “Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri“. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, II. Dönem Gözlem Projesi.