ÖNEMLİ UYARI: Çıkılan gözlemlerin sonunda gözlem yapılmamış olsa dahi gözlem sonu raporunun aşağıdaki linkten doldurulması gerekmektedir. Gözlem sonu raporu doldurulmamış projeler için bir sonraki dönemde bu durum göz önünde bulundurularak zaman tahsisi yapılacaktır.

AUKR-T80 Teleskobu Gözlem Sonu Raporu

2024-B gözlem döneminde T80 teleskobu için kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

BAŞVURU NO. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ İSTENEN (VERİLEN) GECE SAYISI ARAŞTIRMA BAŞLIĞI TELESKOP / DÜZENEK PROJE NO.
1 Özgür BAŞTÜRK 41 (38) Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi T80 – Fotometri 24B.T80.01
2 Mesut YILMAZ 14 (14) Bazı Örten Çift Yıldızların Fotometrik ve Tayfsal Gözlemleri T80 – Tayf (105 µm) 24B.T80.02
3 Hi*** UY*** 8 (8) StKM 1-1676 Yıldızının Fotometrik ve Tayfsal Olarak İncelenmesi T80 – Fotometri / T80 – Tayf (105 µm) 24B.T80.03
4 Doğuş ÖZUYAR 17 (17) Yıldız Oluşum Bölgelerindeki Erken B-Türü Yıldızların Kimyasal Yapısı ve Bu Bölgelerde Kendiliğinden Zenginleşmenin Etkileri T80 – Tayf (105 µm) 24B.T80.04
5 Engin BAHAR 7 (7) Geç Tayf Türünden Bazı Çift Yıldızların Manyetik Aktivitelerinin İncelenmesi T80 – Tayf (50 µm) 24B.T80.05
6 Mesut YILMAZ 12 (12) Bazı Örten Çift Yıldızların Dikine Hız Gözlemleri T80 – Tayf (105 µm) 24B.T80.06
7 Selçuk YALÇINKAYA 1 (1) Süper-Dünya ve Mini-Neptün Türü Ötegezegenlerin TESS Takip Gözlemleri İle Keşfi ve Karakterizasyonu T80 – Fotometri 24B.T80.07
8 Mesut YILMAZ 16 (16) TESS Ötegezegen Adaylarının Fotometrik Takibi T80 – Fotometri 24B.T80.08

 

T80 Teleskobu 2024-B Gözlem Dönemi Programı
  Mart Nisan Mayıs Haziran
1 2 2 4 5
2 2 1 8 5
3 1 4 6 6
4 TZ 8 2 1
5 TZ 2 1 4
6 4 2 8 6
7 6 1 1 1
8 2 8 4 1
9 2 1 TZ 5
10 1 8 TZ 5
11 8 6   7
12 1 4 1 4
13 4 1 6 2
14 2 1 1 1
15 2 8 4 3
16 1 1 8 3
17 1 4 2 3
18 8 8 1 3
19 1 6 1 1
20 4 1 6 8
21 6 1 1 4
22   6 4 1
23 1   8 5
24 1 4   5
25 8 6 1 5
26 1   1 4
27 4 1 8 3
28 2 1 1 3
29 2 8 4 3
30 1 1 8 3
31 1   6  
Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi, geç gelmesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.