Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nde bu yaz düzenlenecek olan yaz okulu etkinliği yeterli katılım sayısına ulaşılamadığı için iptal edilmiştir.