T80 teleskobu için kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

BAŞVURU NO. PROJE ARAŞTIRMACILARI İSTENEN (VERİLEN) GECE SAYISI ARAŞTIRMA BAŞLIĞI TELESKOP / DÜZENEK PROJE NO.
1 Doğuş ÖZUYAR
Kübra Özge ÜNAL
Merve KESKİN
33 (28) Maia Yıldızlarının Varlıklarının Tayfsal Olarak Ortaya Çıkarılması T80 – Tayf (50 µm) 22A.T80.01
2 Javid BASHİRZADE
Hakan Volkan ŞENAVCI
Engin BAHAR
Oğuzhan KARADENİZ
Ebru UZUNÇAM
Eda Burcu YORULMAZ
Hilal UYSAL
10 (10) Doppler Görüntüleme Tekniği ile Yıldız Yüzey Haritalaması T80 – Tayf (50 µm) 22A.T80.02
3 Engin BAHAR
Hakan Volkan ŞENAVCI
İbrahim ÖZAVCI
Oğuzhan KARADENİZ
Javid BASHİRZADE
Ebru UZUNÇAM
Eda Burcu YORULMAZ
Hilal UYSAL
30 (31) Geç Tayf Türünden Bazı Yıldızların Yüzey Parlaklık Dağılımlarının İncelenmesi T80 – Tayf (50 µm) 22A.T80.03
4 Eda Burcu YORULMAZ
Hakan Volkan ŞENAVCI
Engin BAHAR
Ebru UZUNÇAM
Javid BASHİRZADE
Hilal UYSAL
6 (6) V376 And Yıldızının Eş Zamanlı Tayfsal ve Fotometrik İncelenmesi T80 – Fotometri/Tayf (105 µm) 22A.T80.04
5 Ebru UZUNÇAM
Hakan Volkan ŞENAVCI
Engin BAHAR
Eda Burcu YORULMAZ
Javid BASHİRZADE
Hilal UYSAL
10 (10) Seçilmiş Bazı Manyetik Kimyasal Tuhaf Yıldızların Tayfsal Olarak İncelenmesi T80 – Tayf (50 µm) 22A.T80.05
6 Mesut YILMAZ
Hakan Volkan ŞENAVCI
İbrahim ÖZAVCI
Didem Dilan İZCİ
24 (19) TESS Ötegezegen Adaylarının Fotometrik Takibi T80 – Fotometri 22A.T80.06

 

T80 Teleskobu 2022-A Gözlem Dönemi Programı

  Kasım Aralık Ocak Şubat
1 5 5 6 3
2 5 3 3 1
3 1 1 3
4 5 3 1
5 1 5 1
6 2 3 TZ
7 2 6 1 3
8 2 1 3 TZ
9 2 6 1
10 2 5 3 3
11 2 3 6 1
12 2 6 1 3
13 2 3 6 TZ
14 2 6 1 3
15 2 1 TZ
16 6 3 TZ 1
17 1 1 TZ TZ 
18 5 3 TZ 1
19 5 TZ 1 1
20 4 3 1
21 6 6 1 1
22 4 1 3 3
23 6 TZ 3 1
24 4 1 3
25 6 3 3 1
26 4 6 3 3
27 5 3 3 TZ
28 4 6 1 TZ
29 5 1 TZ  
30 4 6 TZ  
31    TZ TZ  

 

 

 

 

 

Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi, geç gelmesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.