T35 teleskobu için 1 Temmuz – 30 Eylül 2017 III. Gözlem Dönemi başvuruları başlamıştır. Aşağıda yer alan T35 Teleskobu için hazırlanmış olan yeni proje öneri formunun doldurulup imzalı bir çıktısının 23 Haziran 2017 Cuma, saat 17:30’a kadar Prof. Dr. Fehmi EKMEKÇİ’ye (veya Araş. Gör. Dr. Tolgahan KILIÇOĞLU’na) teslim edilmesi, elektronik kopyasının ise fekmekci@science.ankara.edu.tr ve tkilicoglu@ankara.edu.tr adreslerinin her ikisine de e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir. Proje yürütücülerinin başvurularında dik açıklığı 60° aşan cisimleri kesinlikle seçmemesi gerekmektedir.
T35 Teleskobu İçin Gözlem Araştırma Proje Öneri Formu