T35 teleskobu için 1 Ocak – 31 Mart 2015 I. Gözlem Dönemi başvuruları başlamıştır. şağıda yer alan T35 Teleskobu için hazırlanmış olan yeni proje öneri formunun doldurulup imzalı bir çıktısının en geç 28 Aralık 2015 Pazartesi, saat 17:00’a kadar Prof. Dr. Fehmi EKMEKÇİ’ye (veya Araş. Gör. Dr. Tolgahan KILIÇOĞLU’ya) teslim edilmesi, elektronik kopyasının ise fekmekci@science.ankara.edu.tr ve tkilicoglu@ankara.edu.tr adreslerinin her ikisine de e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir. Proje yürütücülerinin başvurularında dik açıklığı 60° aşan cisimleri kesinlikle seçmemesi gerekmektedir.
T35 Teleskobu İçin Gözlem Araştırma Proje Öneri Formu