Ayrıntılı bilgi ve başvuru için:
http://astronomy.science.ankara.edu.tr/yazokulu/