DUYURU: T40 (Kreiken) teleskobunun bakım çalışmaları devam ettiğinden 1 Nisan – 30 Haziran 2015 II. Gözlem Dönemi’nde tüm başvurular T35 Teleskobu’na kabul edilmektedir. T35 Teleskobu, T40 Teleskobu’ndan farklı olarak, δ < 60° lik dik açıklık sınırına sahiptir. Proje yürütücülerinin bu sınırı göz önünde bulundurarak cisim önermesi ve dik açıklığı 60° aşan cisimleri kesinlikle seçmemesi gerekmektedir.
Aşağıda yer alan T35 Teleskobu için hazırlanmış olan yeni proje öneri formunun doldurulup imzalı bir çıktısının en geç 17 Mart 2015 saat 17:00’a kadar Prof. Dr. Fehmi EKMEKÇİ’ye teslim edilmesi, elektronik kopyasının ise fekmekci@science.ankara.edu.tr ve tkilicoglu@ankara.edu.tr adreslerinin her ikisine de e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir:
T35 Teleskobu İçin Gözlem Araştırma Proje Öneri Formu
Gözlem ve Değerlendirme Komisyonu