ÖNEMLİ DUYURU: T40 (Kreiken) teleskobunun bakım çalışmaları devam ettiğinden 1 Ocak – 31 Mart 2015 I. Gözlem Dönemi’nde tüm başvurular T35 Teleskobu’na kabul edilmektedir. T35 Teleskobu, T40 Teleskobu’ndan farklı olarak, δ < 60° lik dik açıklık sınırına sahiptir. Proje yürütücülerinin bu sınırı göz önünde bulundurarak cisim önermesi ve dik açıklığı 60° aşan cisimleri kesinlikle seçmemesi gerekmektedir. T35 Teleskobu’nda Bessel UBVRI filtreleri kullanılmaktadır. T40 Teleskobu’nda yeralan Johnson-Cousins UBVRcIc süzgeçleri ile gerçekleştirilen gözlemlerin, T35 ile yapılan gözlemler ile birleştirilmesi isteniyorsa bu ayrıntının göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır. T35 Teleskobu kullanım açısından T40 Teleskobu’na göre bazı farklılıklar içerdiğinden, bu teleskopta ilk defa gözlem yapacak olanların gözlemlerini gecenin gözlem başkanı/koordinatörü denetiminde gerçekleştirmesi zorunludur.
Aşağıda yer alan T35 Teleskobu için hazırlanmış olan yeni proje öneri formunun doldurulup imzalı bir çıktısının en geç 22 Aralık 2014 saat 17:00’a kadar Prof. Dr. Fehmi EKMEKÇİ’ye teslim edilmesi, elektronik kopyasının ise fekmekci@science.ankara.edu.tr ve tkilicoglu@ankara.edu.tr adreslerinin her ikisine de e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir:
T35 Teleskobu İçin Gözlem Araştırma Proje Öneri Formu
Gözlem ve Değerlendirme Komisyonu