C/2012 S1 ISON kuyrukluyıldızı Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nde görüntülenmiştir.

C/2012 S1 ISON kuyruklıyıldızının rasathanemizde elde edilen görüntüsü. (Cihan Tuğrul TEZCAN - Onur YÖRÜKOĞLU)

C/2012 S1 ISON kuyruklıyıldızının rasathanemizde elde edilen görüntüsü. (Cihan Tuğrul TEZCAN – Onur YÖRÜKOĞLU)