01 Ocak – 31 Mart 2013 I. Gözlem Dönemi için proje başvuruları başlamıştır. Aşağıda yer alan proje öneri formunun doldurulup imzalı bir çıktısının en geç 24 Aralık 2012 akşamına kadar Arş. Gör. Tolgahan KILIÇOĞLU’na teslim edilmesi, elektronik kopyasının ise fekmekci@science.ankara.edu.tr ve tkilicoglu@ankara.edu.tr adreslerinin her ikisine de e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden mazeret bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.
Gözlem ve Değerlendirme Komisyonu
Gözlem Araştırma Proje Öneri Formu